Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

292 DE BEWONERS VAN MISRULE. Ethel Turner. — Bruna, Utrecht. Zie no. 291. — Nu treden de oudste, Meg en de eerlijke, dappere Poppet

meer naar voren. — De zeven Australiërs wonen met „Esther" (dat is „Mama!!) op Misrule en „Kapitein "Vader." — Heerlijke bladzijden zijn er in dit wondermooi eenvoudig natuurboek. Aan te bevelen.

293 BOBBIE. Ethel Turner. — A. W. Bruna, Utrecht.

Een doodonschuldig, zeer aardig boek. Vooral voor meisjes acht ik het zeer aanbevelenswaardig. De karakters, vooral Bobbie zelf, zijn mooi volgehouden, zonder buitengewone diepte, maar met voortreffelijke klaarheid en afwisseling. De aangename, humoristische stijl is onmiskenbaar, aantrekkelijk. Dit boek kan ieder in handen komen. Het is zeer goed vertaald en keurig uitgegeven.

294 ZEVEN KLEINE AUSTRALIËRS. Ethel Turner. — Bruna, Utrecht. Ik deel de geestdrift der recensenten van Ethel Turner in twee wereld-

deelen; ik vind haar zeer origineele boeken merkwaardig van blik op het leven, prettig in den toon, vol natuur, leven, guitige flitsen en roerende emoties. Kinderen zijn de stof, doch een eigenlijk kinderboek is dit werk van Ethel Turner niet, 't staat er ver boven. Toch zullen meisjes van 18 jaar en hooger, die er de waarde van begrijpen kunnen, indringen in zijn ziel, het met lust en liefde lezen. Judy de leuke Bobbedoes is vooral prachtig getroffen.... Een „bende" anders die zeven Australiërs!

295 BETTY ALS SCHRIJFSTER. Lilian Turner. — A. W. Bruna, Utrecht. De dappere,' eenigszins wilde Betty is schrijfster, huishoudster, duvelstoejager in een huishouden van Jan Steen. Haar grappig dubbelleven wordt ontward door de thuiskomst van haar oudere zus Dora, die méér blijkt te zijn dan de pronk-zus, waarvoor men haar hield. Dan wordt Betty echt heëlemaal schrijfster en speelt haar auteursroman aardig af. Een heel gezellig boek vol leuke verrassingen. Aan te bevelen. Voor meisjes van 18, 19 jaa» een heel goed boek. Zeer goed in 't Hollandsen uit 't Engelsch bewerkt.

296 ANNE KARINE. Barbara Ring. — H. Honig, Utrecht.

Dit boek is meer een meisjesboek, en voor meisjes van 18 a 19 jaar is het heel goed. Deze dragonder-freule, flapuit eerste klas, met majoorskrachttermen en jongensharen is heel aardig, doch ik vind haar niet zoo aantrekkelijk als Ring's Petra; misschien omdat zij in te veel verwikkelingen komt en niet overal dit allergekste karakter vol te houden is. Het is een gezond, frisch boek vol guitigen humor en pakkende zetten:. De figuur van Einar Bersin en diens zusje Sophie doen weldadig aan.

297 DRIE JONGE MEISJES. Ethel Turner. — A. W. Bruna, Utrecht.

Men moet dit boek van Ethel Turner (op den omslag staat Lilian, doch 't is van Ethel) niet het laatst lezen, want het is biet zoo mooi als het...Wonderkind" en „Moeders jongste lieveling". Toch is het een heel lief, geestig, oorspronkelijk werk, heëlemaal Ethel Turner. Het is echter geen roman; tóch is 't in zijn schetsmatig karakter zeer aantrekkelijk. Ik beveel het gaarne en uitterharte aan.

Sluiten