Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30. SCHIJN. Dot 'is Freiin Spattgen. — Holdert, Amsterdam.

Een goed geschreven, goed boek. — Het is niet bijzonder mooi van karakterteekening en opzet, doch het is heelemaal niet onbelangrijk. — May Raymonds figuur is goed getroffen en Nora is een aantrekkelijke, rijke persoonlijkheid.

31. DE STRANDGEEST. O. Bach. - Misset, Doetinchem.

Een mooi, aangrijpend verhaal. Maar 't is van O. Bach en die rekent steeds op lezeressen en lezers van rijper levenservaring. Intusschen, het is een echt mooi boekje.

32. DE TYPISTE. Grant-Allen. — H. J. v. d. Garde, Zalt-Bommel.

Dat is een mooi karakter, uitgewerkt in een glad en onopgesmukt geschreven verhaal. — Grant-Allen is een aanbevelenswaardig auteur, die een ruimen en blijden blik op het leven heeft.

33. DE DROQM VAN MEVROUW HOLDENSHAIR. C. Ainsworth. — Bruna, Utrecht.

Een klein, maar spannend verbaal. Ainsworth heelt overigens een goeden naam. Hoe de misdaad uitkomt door den droom eener vrouw, is wel iets heel eigenaardigs. Goed.

34. DE DAME IN 'T GEEL. E. v. Adlersfeld. — Bruna, Utrecht.

Dit boekje verhaalt van een echt spook, dat verschijnt in geel brocaat en angstwekkend zonderling doet. Het boekje zit interressant in elkaar. Menschen die last hebben van benauwde droomen moeten 't niet lezen.

35. DE KREUPELE, y. Ebenstein. — Bruna, Utrecht.

Silas Hempel is niet zoo interressant als Slierlock Holmes; hij is niet zoo onbetaalbaar leuk en vernuftig, doch hij mag er toch zijn.' Het boek is zeer spannend en goed ineengezet. Veilige lectuur. Aan te bevelen als leesboek.

36. DE EED AAN 'T STERFBED. Leop. Phohaska. N. V. A. Pelemans, Helmond.

Dit boek is voor volwassenen niet af te keuren ; — geen kinderlectuur.

Waarde heeft 't niet; de taal is zeer beneden het middelmatige; voor den inhoud is het boek een draak; bloederig, onwaarschijnlijk, gezocht, zonder psychologie • een prul; — 't slot lijkt wel een grap, zoo gek is 't.

37. EEN VERNIETIGD COMPLOT. Morice Gerard. — Bruna, Utrecht.

Een boeiend, goed geschreven verhaal. Hier is alle overspanning vermeden en zijn de hoofdfiguren natuurlijke en aantrekkelijke wezens. Aan te bevelen. De vertaling is goed Hollansen ; dit is een verdienste te meer.

38. DE VERLOREN ZOON. Nataly von Eschtruth. - H. J. v. d. Garde, Z.-Bommel.

De edele Flavia van Husby, die Götz, den vrijheidsdronken oudste van Graaf Abeiisburg redt uit zijn verlorenheid, daar haar nobele levensgedachte hem begrijpt en zij in zijn adel gelooft: — ziedaar het mooie, hooggevoelde voor volwassenen uitmuntende boek. De vertaling kon beter verzorgd zijn.

39. DE ROODE WOLK. William Butler. — Uitgave van „Bet Centrum''.

In handig formaat, een boeiend boek. Wel hier en daar wat gerekt, maar toch werkelijk een prettig en, dat spreekt wel vanzelf, een goed boek, waar „Het Centrum" de uitgever is. Aan te bevelen.

40. MALCOLM SINCLAIR. E. Brackvogel. — Bruna, Utrecht.

Een breed opgezet boek uit den tijd van de onderdrukking der Zweden door de Russen — Een goed gehouden historische roman. — Malcolm is wel wat al te veel don Juan, doch zijn lief Je is louter politiek en ze ontroert 't gemoed niet. — Voor volwassenen een belangwekkend boek.

41. HET GEHEIM VAN DE GEVOUWEN HANDEN. Guy Bootbey. — Misset. Doetinchem.

Een heel goed boek, gelijk alle, die ik van dien schrijver ken. Een tintje humor hier en daar verlicht het, anders zeer tragisch, verhaal. Rustig en Hink geschreven.

42. MIJN VRIEND PARELMAN. P. Bruinings. — Bruna, Utrecht.

Een glad geschreven, prettig boek, met uitmuntende tendenz en dat, in goed Hollandsch, een eenvoudige geschiedenis op aantrekkelijke wijze verhaalt. Het is echter geen boek voor kinderen; doch voor volwassenen is het een goed boek.

Sluiten