Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karei is een verstandige, leuke, handige kerel; Baak heelt een goed en tevens ridderlijk karakter; zijn aangeboren verlegenheid geeft echter aanleiding tot misverstanden, waarvan de schunnige Parelmans, leelijke parvenus, eerloos misbruik maken. Karel's vrouw en dochter zijn, in haar typische vrouwelijkheid, goed geteekend. Een goed boek, doch uitsluitend voor volwassenen. Het plaatje buiten op het boek geeft het karakter van het boek slecht weer en doet niet vermoeden, hoe goed de strekking van dit boek is.

43. DE LANTAARNOPSTEKER. Miss. Cummins. — TJitg. Mij. Misset, Doetinchem.

De firma Misset deed goed, van dit edel en bijna klassiek boek een derde, met gekleurde platen versierden, druk te geven. Het verhaal, zoo rustig en dikwerf zoo roerend, blijft altijd mooi. Het is wel van geheel ander soort dan de meeste moderne romans, het is mogelijk hier en daar wat gerekt, doch de overzetting van dit boek in alle meest bekende talen, bewijst genoeg, hoe aantrekkelijk is de geschiedenis van Geertje, het aangenomen kind van den trouwhartigen en onzelfzuchtiger True Flint. Dit boek mag iedereen in handen komen, het is uitstekend.

44. BLOESEM. I. Boudiev-Bakker. — P. N. v. Kampen en Zoon, Amsterdam.

Niet zonder talent geschreven verhalen, die een diepen blik werpen in het dikwerf zoo bewogen kinderhart. Met liefde en meesterschap over haar onderwerp heeft de schrijfster haar kleine helden geteekend.

45. KONINGINNEN MET EN ZONDER KROON. Melati van Java. — Veen, A'dam. Voor volwassenen een ontwikkelend en mooi boek; door de onvermijdelijke omlijsting der stof en het karakter van sommige dier koninginnen, uitsluitend voor den rijperen leeftijd. Een ernstig, vlot geschreven, historisch werk.

46. DE VERMISTE VOETBALSPELER. A. Conan Doyle. — Bruna,. Utrecht.

Een eerst grappige doch later zeer aangrijpende geschiedenis. — Sherlock Holmes treedt hier met zijn gewone schranderheid op; de ontknooping is verrassend.

47. EEN WERELDJE. — Arie Banden. — Drukkerij der Abdij Averbode.

Dit zijn schetsen, geschreven door een man van talent, die een mooien kijk op het leven heeft. Het hollandsch is hier en daar prachtig; meestal bemerkt men niet, dat een Vlaming de schrijver is. Aan te bevelen.

48. DE JONGE WEDUWE. A. Wachenhausen. — Holdert, Amsterdam.

Een goed geschreven, goed boek, doch zonder veel verheffing en met een rare duel-geschiedenis er in, die van Duitsch officieren-standpunt wordt beschouwd. De moeder der jeugdige Weduwe, Gravin Labienoff, is een afstootelijk karakter; de jonge weduwe zelf, Gravin de St. Alban, en Leo Kurovski zijn mooie figuren. Geen boek voor kinderen.

49. TUSSGHEN TWEE VUREN.. A. Conan Doyle. — Bruna, Utrecht.

Van Conan Doyle'? Och kom ! Een vlot geschreven, hier en daar zeer vermakelijk boek; een charge op het feminisme in den slechten zin. Er zijn scènes in om te kraaien.

50. LOONTJE KOMT OM ZIJN BOONTJE. A. S. II. Booms. — Slothouwer, Utrecht.

Dit is, voor volwassenen, een goed, menschkundig boek. Kinderlectuur is het allerminst en zekere ontwikkeling wordt vereischt, om de psychologie van Overste Wyckens te waardeeren. Vooral het tweede gedeelte van het boek is meer dan gewoon mooi van analyse en zuiver gevoel.

51. DE GREEP VAN DEN WOLF. Morice Gerard. — H. J. v. d. Garde, Z.-Bommel.

Een mooie historische roman. Het karakter van Pedro den dwerg en van de Heeren van Brimeberg en Poynitz zijn goed geteekend. Een boeiend en onschuldig boek. iÊpt'M

52. BEAU BROCCADE, „DE VERMETELE". Bar. Orczy. — Bruna Utrecht.

Dit is een zeer mooi boek om te lezen. Men heeft schik in die kranige figuur, een stout ontworpen sympathieken roofridder, die feitelijk een held is vol adel van gemoed en dapperen strijdlust. Het boek is spannend en rijk in onverwachte wendingen. Het verhaal loopt vlug en ongezocht.

Sluiten