Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53. ROMAN-BIBLIOTHEEK No. 13. — Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.

Drie der beste Sherlock Holmes-verhalen. Het oordeel over het genre detectiveboeken nu daargelaten, mogen deze drie ingenieuse stukkeD er zijn ! Naar mijne meening moeten Conan Doyle, Le Queux en Leroux niet zóó maar met duizend detective vodden in één adem worden genoemd. Ze staan er hoog boven uit.

54. DE GELUKSTER. Nataly von Eschtruth. — Bruna, Utrecht.

Dit is een mooi boek; wel wat uitvoerig hier en daar; de intrige is lijn en de karakterteekening zuiver en treilend. De schrijfster staat op het (Protestantsche !j standpunt, dat een huwelijk met een voor de wet gescheiden vrouw geoorloofd is. Het boek is edel; zelfs een artistenslemppartij, die er in wordt beschreven, wordt kiesch behandeld. Voor ontwikkelde menschen is het boek aanbevelenswaardig; het grijpt in het groote, machtige zieleleven; dit is zijn aantrekkelijkheid. Prins Percy en, Benedicta zijn prachtige figuren.

55. DE VERLOVING VAN Dr. GREATRIX. Grant-Allen. — Bruna, Utrecht.

Gelukkig gaan niet alle verlovingen met zooveel moeilijkheden gepaard, maar deze is dan ook een geheel bijzondere. Niet kwaad bedacht. — Onschuldig.

56. DE WONDERPARAPLUIE. K. Mikzath. — Wereldbibliotheek.

Een hoogst origineel en roerend verhaal. — De opzet en uitwerking van het' boek acht ik verdienstelijk en het thema is aantrekkelijk. Men leest deze bladzijden met steeds klimmende belangstelling. — Toch is 't geen boek voor kinderen; deze zouden 't niet waardeeren.

57. DE GOUDEN ARMBAND. I. H. M. — Bruna, Utrecht.

Dit is een onbeduidend verhaaltje, doch dat ook, zonder pretentie, zich niet roman doch novelle noemt. — Voor de coupé 'is het geschikte lectuur. — Toch is het wel erg gewoon en onbelangrijk, ook voor eene „novelle"'.

58. DE ENGEL DER REVOLUTIE. G. Giffith. — Dalmeijer, Amsterdam.

Dit boek van Griffith bevalt me niet. Ik houd niet van die denkbeeldige Europeesche toekomst-oorlogen, waarin men kan laten winnen, wie men wil (deze , Engelschman laat natuurlijk Engeland winnen; 't is eventjes een oorlog van 10 millioen tegen 9 millioen man!). De eindoplossing wordt gebracht door 12 vliegmachines van een verdelgingsduivel, Arnold, die ze alle 19 millioen met en benevens honderden oorlogsschepen en alle reuzenforten der wereld, van uit de lucht aan flarden schiet. En dit alles gebeurt op last van Natas, het hoofd der Terroristen, en diens dochter Nataska, bijgenaamd de „engel der Revolutie''. Neen, zoo iets kan je droomen als je de koorts hebt, maar je wil het toch niet als iets ernstigs lezen in een boek. Dat is te veel gevraagd.

59. HET GROOTE GEHEIM VAN BOW. J. Zangwil. — Wereldbibliotheek.

Een boeiend boek vol spannende verwikkelingen. Men gevoelt, dat een schrijver van talent aan 't woord is. — Het is goed Hollandsen; daar munt de W. B. steeds in uit.

60. EEN SLACHTOFFER DER MISDAAD. Arth. Griffith. — Bruna, Utrecht.

Niet veel bijzouders. — Karakterteekening mist men er ten eenenmale in ; een koel en zakelijk vertelde, tamelijk onwaarschijnlijke diefstal-geschiedenis, annex moordaanslag, aapachtige bewegingen van menschen, die aan politie en justitie ontsnappen, en raadselachtige kip-ik-heb-je's. Genre duivelskunstenarij.

61. DE WEDDENSCHAP. F. Dóring. Bruna. Utrecht,

Een aardig boekje. Een zeer oorspronkelijke vinding, dat moet gezegd. En het verhaal is prettig en los geschreven. Waarlijk een zeldzaam verrassende wending, die ten slotte een einde aan de tragedie maakt; want een tragedie is 't doch ze is ten laatste grappig.

62. HET KONINGSKIND. Victor Marguérite. — Bruna, Utrecht.

Gaat over Lodewijk XVII; een niet onbelangrijke historische roman. Echter op vele plaatsen niet goed begrijpelijk. Misschien iigt het aan den vertaler... of aan mij. Er staan bepaald mooie bladzijden in dit hoek. Aan te hevelen.

Sluiten