Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63. EEN LEVEND RAADSEL. Farrar. Bukman en Hil) >rink, Amsterdam.

Dit is een prul van het eerste water. Onsamenhangend, onwaarschijnlijk, onbelangwekkend. De schrijver heeft het er op gezet, onmogelijkheden opeen te stapelen. Het boek mist het vernuftige van Conan Doyle's werken, waarvan 't een flauwe na-aperij is.

64. DE ERFGENAAM UIT AMERIKA. Mark Twain. — Wereldbibliotheek.

Humoristisch en glad geschreven, gelijk men dit van Mark Twain gewoon is, — Er komen zeer aardige bladzijden in voor. Hier en daar wat gerekt. Het is goed.

65. DE VRIJHEIDSBOND. Zoon van Sherlock Holmes, No. 6. — Dalmeyer, A'dam.

Deze serie bootst Conan Doyle's Sherlock Holme's-avonturen 'flauw na; de hoofdheld is nu de zoon van Sherlock Holmes. De zoon is bij lange de vader niet! Er is niet veel kleur aan dit No. Tamelijk onbeduidend

66. MEER DAN GOUD. Fannie Eden. — Uitg. Mij. C. MisselJ Doetinchem.

Dit boek, gelijk al de werken van Fannie Eden, zeer fraai uitgegeven, bevat twee verhalen. Het eerste „Meer dan goud" is geen boek voor kinderen, gelijk de inleider terecht opmerkt. Het karakter van Hope Leslie en haar dochtertje 'is aantrekkelijk; het slot is ietwat gehaast; het herstel van 't fortuin des ouden Caritons gaat wel wat verbluffend snel in zijn werk. Het tweede verhaal, in dit boek voorkomend. „Zonder God in de wereld", draagt, maar in nog sterker mate dan het eerste, het karakter van inderdaad overdreven godsdienstig gevoel. Men kan zien, dat de schrijfster de methodische gemoedszwellingen buitengewoon sterk ervaart; aangenaam doet dit niet aan. Men kan zeer godsdienstig zijn en geen spotter, en toch maar niet dadelijk door een, bij de haren er bij gesleepte, tusschenkomst van het goddelijke in zielsbevliegingen uitwapperen.

67. HET GEHEIM V. D. BARONES. Hélène von Beniczky-Bajza.—msset, Doetinchem.

Een mooi boek, dat, in Hélène's leven en karakter, scherp in het licht stelt, wat Frans von Tarpsdy, haar redder, zoo kernachtig zegt: „Dat de wereld meestdeels bestaat uit menschen, die zelden goed en in de meeste gevallen naar den uiterlijken schijn oordeelen en bovendien voor het grootste gedeelte aan afgunst het oor leenen". Daarvan is haar tragisch bestaan het levend bewijs. Een boek echter voor volwassenen.

68. DE ERFGENAAM VAN WIJNCOTE HALL. Carvice. — „Centrum" A'dam, Utrecht.

Een goede roman. Twee deelen in handig lectuur-formaat. Het verhaal is goed volgehouden, de gebeurtenissen niet al te onwaarschijnlijk, de karakters verscheiden en consequent. Aan te bevelen.

69. ROSEMARY. C. Williamson. — Bruna, Utrecht.

Dit is een allerliefst boekje. • Het sprookjesachtige stoot niet, maar trekt integendeel aan. — Het kind, dat de hoofdheldin is van 't verhaal, is zoo fijn en vluchtig geteekend, als ware 't een zonneschijntje, dat even over een landschap blinkt. — Echt mooi vind ik het.

70 LEVENSLANG No. 99. R. Leighton. — Dalmeyer, Amsterdam.

Een goedgeschreven verhaal, dat onschuldig is. Detective-geschiedenis, dus liefst geen kinderlectuur. Tamelijk waarschijnlijk.

71. HET MEISJE DAT NIET LIEGEN KON, Keble Howard. — v. d. Garde, Z.-Bommel.

Dit is een vreeselijk gek boekje. — Een zekeie Polly Haguell, die zoo maar in alles vlakweg de volle waarheid er uitflapt en, als kind des huizes, gouvernante, juffrouw van gezelschap, tooneelspeelster, verloofde en kostschooljuf, in het allermalste parket komt. Het ontbreekt den schrijver niet aan humor. De situaties zijn wat gewrongen. Het is heusch al te gek. Maar 't is los en leuk geschreven.

72. DIENAREN DER DUISTERNIS. Max Pemberton. — Dalmeyer, Amsterdam.

Een vreemd boek. Losse verhalen, waar een heel zwakke draad doorheen loopt. Het tooneel is Venetië en de Prins van Iseo, vermomd als Capucijn, is de hoofdheld. Het karakter van het heldhaftige meisje, Nina Barbarino, is aantrekkelijk.

Sluiten