Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114. KEIZERIN. C. Alberdingk Thym. — N. I. Boon, Amsterdam.

Dit is een vlot geschreven, boeiende historische roman. Een greep uit het leven van keizerin Eugénie. Het is goed Hollandschj wat wel een bijzondere aanbeveling is.

115. BOY. Luis Coloma. — H. I. Dieben, Leiden.

Een boek van breeden opzet. Boy, de oudste zoon van den hertog van Yecla, is een zeer ongewoon buitenmodelsch tijpe; zijn geschiedenis speelt in de hoogste Spaansche kringen en is tragisch en aangrijpend. — Het mooie boek worde enkel ontwikkelden aanbevolen; 't is echter geenszins kinderlecteur.

116. DE DAMES CNUSSEWINKEL. Minca Verster. — Holkema en Warendorff. >'WÈ

Ik heb dit hooren prijzen als geestig; ik vind het flauw. Eene verzameling avonturen, die grappig hadden kunnen zijn, als de schrijfster er werkelijk humor in.gelegd had. Nu zijn 't would-be aardigheden.

117. DE STEM DER GERECHTIGHEID. A. K. Green. — A. Segboer, Den Haag.

Dit boek is pakkend, goed in elkander gebouwd, vernuftig bedacht en rein van gevoel. — De titel is wat algemeen, doch dit deert weinig. — Dit boek kan in ieders handen komen en zal ieder bevallen, die houdt van een schrander bedachte detective-geschiedenis.

118. ZUSTER HILDA. C. Grant-Allen. — H. J. v. d Garde, Zalt-Bommel.

Een eigenaardig schrander type deze Zuster Hilda, wier levensdoel, het wreken van de eer haars vaders, tot verwikkelingen aanleiding geeft, welke door GrantAllen's talent een zeer aantrekkelijk verhaal worden. Een goed en aardig boek.

119. HARTEN IN BALLINGSCHAP. J. Oxenham. — H. I. v. d. Garde, Zalt-Bommel.

Een roerend boek. — Russische toestanden, met meesterhand en groote kennis van het menschenhart beschreven. — Er komen aangrijpende passages in voor en de ontwikkeling is kunstig zonder gedrongenheid. — Aan te bevelen.

120. DE MENSCH WIKT.... Silas K. Hocking. — Misset, Doetinchem.

Een goed boek, dat iedereen in handen mag komen. Het is een eenvoudig, aangenaam vertelde geschiedenis, waaruit blijkt dat God de booze raadslagen der menschen onverwacht weet te beschamen en het kwaad ten goede te doen keeren.

121. DE ROMAN VAN EEN RENPAARD. Carry Owen. — Bruna, Utrecht.

Een heel aardig en frisch boek. — De typen zijn goed uitgewerkt en het verhaal loopt prettig. Miss Grimsha-w en Moriartij, die hun heer zoo flink uit den brand helpen, zijn echt aardige figuren. — Voor volwassenen heel goed.

122. DETECTIEF DRED. M. Leightqn. — Dalmeijer, Amsterdam.

Een boeiend, onschuldig en in de ontknooping verrassend verhaal.

123. OP HET SPOOR VAN MANOLESCU. — Bruna, Utrecht.

Een klein, aardig defectief-verhaaltje zonder bloederige overdrijvingen..Deze gannef, die telkens aan de politie ontsnapt, is een handige baas!

124. DOKTER JIM MORTIMER. 5. Warren Bell. — 15 Cts. Bibliotheek.

Dit is een mooi dingetje. Wel hier en daar een beetje gerekt, doch over het geheel een natuurlijk en boeiend verhaal van edelen toon en rustigen gang. Er zijn echt mooie gevoelens in. Aan te bevelen.

125. BETRAPT. Headon BUI. — Dalmeyer, Amsterdam.

De schrijver is geen onbekende in de moderne roman-wereld. Dit boek is zeer tragisch, en het is goed. Het is een natuurlijk geschreven verhaal.

126. ZOON VAN SHERLOCK HOLMES. No. 5 — Dalmeyer, Amsterdam.

Sherlock.,'Holmes in Dalmeyer's handen kan de vrouwenhater van Conan Doyle niet blijven ! Hier is een ietwat, doch niet stootende, flirtende Sherlock Holmes opgevoerd. — Het verhaal is boeiend en verrassend.

Sluiten