Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

127. DE ROOS VAN YORK. Florence Bone. — Bruna, Utrecht.

Een goed geschreven, boeiend verhaal uit den tijd der Engelsche troebelen onder Gromwell. Hier en daar wat vrije teekening van ruwe soldatenmanieren.

128. DE ZOON VAN SHERLOCK HOLMES.. No 6. — Dalmeyer, Amsterdam.

Dit No. is goed. Het bevat twee verhalen, die geen van beide aanstoot geven. Hoewel de toch steeds min of meer flauw flirtende Zoon van Sherlock Holmes een vervelenden indruk maakt. De schrijver, niet Conan Doyle! — heeft anders aardige invallen.

129. DIE BaREN VON HOHEN ESP. Nataly von Eschtruth.

De schrijfster heeft zich in dit werk overtroffen. Het karakter van den held is voortreffelijk geteekend; eveneens van het meisje, dat een afkeer van hem heeft, doch door zijn adel wordt overwonnen. Ongewoon breed en diepgevoeld. Zeer goed.

130. DE STEM DES BLOEDS. Theo v. Blankensee. Bruna, Utrecht.

Een prachtig boek vol mooie gevoelens en edele opvattingen. Dit boek staat hoog. Ik geloof echter niet, dat het nog in den handel is. Het was onmiddelijk uitverkocht; een lof voor het publiek.

131. 'DE MUMMIE. Conan Doyle. — Bruna Utrecht.

Een der grootste nonsensen, die men kan tegenkomen. Iets dommers en zotters is niet denkbaar dan deeze doode-levendgemaakte detective-mummie, 't Is niet van Conan Doyle natuurlijk. |^

132. EEN GELUKKIGE VERGISSING. A. S. H. B. Bruna, Utrecht.

Aardig. Een klein boekje met een leuke intrige. — De hoofdfiguur is zeer goed geteekend.

133. AVONTUREN VAN KAPITEIN STURMER. Bruna, Utrecht.

Zeer avontuurlijk maar niet kwaad. — Een afwisselende opeenvolging van zeer ongewone gebeurtenissen. Men kan 't gerust lezen. Hoog staat het boekje niet.

134. LADY SHARPE, DE VROUWELIJKE DETECTIVE. — 16 cents. Bibliotheek.

Dit is een goed gevoeld en goedgedacht, spannend boekje. Ze' is wel fameus bij Bk de hand, die Lady, doch zoo zijn er zeker wel in de wereld!

135. UM DER EHRE WILLEN. Clara Schott. — O. Weber, Heilbronn.

Een officier, die zijn eerlooze trouwelooze vrouw verlaat en liever de schande der vlucht zelf op zich neemt, dan zijn Natalie en hun kind, Hélène, met het ergste te schandvlekken. Een tragisch en mooi verhaal, waarin bijzonder sterk Weber's opzet blijkt, echt goede lectuur te geven. Een goed boek, doch om den aard der stof geen kinderlectuur.

136. DAS RaTHSEL EINER NACHT. G. Schldtzer. — O. Weber, Heilbronn.

Boeiend, goed geordend en best uitgewerkt. Tot het einde toe is de spanning in dit verhaal flink volgehouden. De strekking is goed en het boek is zedelijk.

137. EIN OPFER. B. Saworra. — O. Weber, Heilbronn.

Voor volwassenen een goed en mooi boek. Het offer, dat Judith brengt voor Bertha, haar zuster, de fijngevoelige behendigheid, waarmee dn Gravener zijn vriend Mark Frankland beschermt tegen de feitelijk onschuldige Judith, zoowel als het karakter van Judith en Bertha zijn heel goed geteekend.

138. ST. GEORGEN. H. v. Normann. — O. Weber, Heilbronn.

Voor volwassenen een heel goed boek, vol ongezochte verwikkelingen, mooie karakterteekening en edele denkbeelden. — Gabrielle von Sleggershof, die haar met zijn schrander inzicht, in zoo moeilijke levensomstandigheden, met onbezweken, ridderlijke trouw steunt en opbeurt, biedt een verheffend schouwspel aan.

139. DAS GEHEIMNIS DES STOLLENS. Karl Mai. — O. Weber, Heilbronn.

Een prachtig verhaal. — De trant van het verhaal is in dit boek wel zóó uitstekend, als men maar verlangen kan. De karakters zijn belangwekkend en zeer goed volgehouden. — Het boek is goed. — Vooral het karakter van Vader en Zoon

Sluiten