Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mauthner, het eerlijk en edel karakter van Aurelia, vormen een mooi contrast met de eerzucht van Borkman en de laffe intriges van Thecla Bentheim. Een rein en goed boek.

152. FIEBER. S. Steiner. - O. Weber, Heilbronn.

Een goed en zeer mooi boek. Frissche, belangwekkende en door verscheidenheid aantrekkelijke karakters, een aangename verhaaltrant en een boeiende intrige maken dit boek tot een verdienstelijk werk. ïhereze's en Max Desborre's karakter zijn bijzonder goed geslaagd.

153. DIE JUGEND. F. Stockers. — Otto Weber, Heilbronn.

Dit is voor volwassenen een mooi boek. De intrige is goed gelegd en de karakters zijn mooi geteekend.

154. EIN NAMENLOSER. Herman Hirschfeld. — O. Weber, Heilbronn.

•Een mooi historisch verhaal. Moeder Anna, Georg, de ,,Een-en-twintigste" genaamd, en Uga van Erensberg zijn werkelijk met liefde behandeld in dit eenvoudig doch treffend boekje.

155. DIE TOCHTER DES PIRATENKAPlTaNS Ad. Lynn. - O. Weber, Heilbronn.

Een boeiende en goed vertelde geschiedenis. Voor volwassenen een goed boek. De karakters van Ines, Johanna, Louis Gonzales en Strausz zijn mooi weergegeven.

156. IM STURM. E. Fahrow. — O. Weber, Heilbronn. .

Voor volwassenen een mooi 'boekje. — Thérèze von Sichten, een zeer belangelooze en fijngevoelende vrouw, begrijpt de stormen van Erna's hart en weet die te doen bedaren met veel takt en liefde. — Het verhaal is wel wat geofferd aan de karakterteekening, vooral op 't einde.

157. LIEBLINGE DES GLüCKES. K. von Walfeld. — Otto Weber, Heillbronn.

Een zacht en rustig geschreven verhaal. — De edele, onschuldig veroordeelde en gestrafte, Heinrich Nordheim en diens zuster Adéle, — de, door wroeging verteerde, genotzuchtige Reichardt, die door aanzien en meerderheid niet wordt weerhouden, om, ten laatste, den door hem vertrapten Heinrich, edelmoedig, in 't openbaar het eerherstel te geven, dat recht en eerlijkheid vorderen, — dit zijn de hoofdfiguren van dit echt mooie boek. Uitmuntend van strekking.

158. ERZaHLUNG EINES VATERS. H. Gréville (Neumann.). — O. Weber, Heilbronn.

Dit boek is uit het Fransch in het Duitsch overgezet. Het is een roerende geschiedenis, doch de karakterteekening lijkt me wat haastig en oppervlakkig. Er zijn gapingen in het overigens ongekunsteld en weinig ingewikkeld verhaal. Een goed boek.

159. OHNE EXAMEN. John. Arnstadt. — O. Weber, Heilbronn.

Dit boekje bevat 3 verhalen; ze zijn alle drie pakkend en goed. De jeugdige, normaliste, die op op reis naar haar school, onderweg „zonder examen" tot gouvernante wordt aangewezen door een heel eigenaardigen loop van omstandigheden, is het middelpunt van een heel treffend verhaal.

160. MóRDER. H. Hyan. — O. Weber, Heilbronn.

Dit is een verzameling korte, niet veel beduidende schetsen, uit het leven van een geheim agent. Het boekje is goed.

161. LES DEUX BARBEAUX. André Theuriet. — Moderne Bibl.

Dit is een boek vol mooie, zachte, vriendelijke sensatie. De karakters der beide broeders zijn met meesterhand geteekend. Een best boek. Aangename uitgave. Men lette wel op deze serie; menig nummer'deugt niet; dit is echter voortreffelijk.

162. FEUERLIESE. Irene von Hellmuth. — O. Weber, Heillbronn.

Een mooi, hoewel hier en daar wel wat gerekt, verhaal. Goed van strekking en edel van opvatting. De hoofdpersoon is een hoogstaande,' aantrekkelijke figuur. Goed boek.

Sluiten