Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

163. DER WALDWaCHTER. Clara Schoit. — O. Weber, Heilbronn.

Deze geheele Novelle is de goedgeslaagde uitwerking van het karakter van Hela LichtholF. Het karakter is mooi volgehouden en, vooral in tegenstelling met 't karakter van Althoff, is de novelle een belangwekkend verhaal. Voor volwassenen een mooi boek.

164. DIE SCHATTEN DER VERGANGENHEIT. W. Harb. — O. Weber, Heilbronn.

Een mooi boekje. Eleonore von Schwerin drukt de last van het verleden eens ellendelings, haar broeder, die haar leven vergiftigt. De verwikkeling in het verhaal is mooi, de stijl uitstekend. Het karakter van Holk en Brefeld is voortreffelijk geteekend.

165. KASTËLL AELCARO, Cl Loh.de. — Otto Weber, Heilbronn.

Voor volwassenen is dit een mooi boek, zoowel de karakterteekening als de inhoud van het verhaal is goed.

166. AN IHREM HOCHZEITSMORGEN. E. M. B. O. Weber, Heillbronn.

Het karakter van het boek is klaar geteekend, waar Barones Reville (blz. 86) aan de treurende en onverzoenlijke Hulda Vane uiteenzet, dat Lord Wyntan een dwaling kan hebben begaan, doch geen vergrijp, daar dit met zijn karakter niet te rijmen is. Een heerlijk menschenleven verwoest, verdelgd, door een onverzettelijk vooroordeel in Hulda, — dat weigert genoegzaam te onderzoeken en een schuld vaststelt, die niet bestaat; totdat de waarheid zich als met geweld baan breekt en ook Huida's levensgeluk weer opbloeit. Een prachtig boek, goed van strekking en mooi van stijl.

167. DIE ERBIN VOM FAHRENDEN VOLK. H. v. Rittberg. — O. Weber, Heilbronn.

Een heel mooi en goed verhaal, dat kalm en toch belangwekkend is, door de goed geordende stof en de rijke verscheidenheid der karakters. De hoofdpersoon, een meisje als uit een tooversprookje, is bijzonder goed geslaagd.

168. DER SILBERNE PFEIL. A. Seijfert. — O. Weber, Heilbronn.

Een boek dat voor volwassenen aanbeveling verdient. De karakterteekening is verdienstelijk en de spanning.is goed volgehouden tot de interessante ontknooping toe.

169. AB VOM WEGE. H. Wachenhufen. — O. Weber, Heilbronn.

Goed, behalve de Protestantsche theorie der geoorloofdheid van een huwelijk met een voor de wet gescheiden vrouw of man. Mooie, tragische karakters en en teekening.

170. EIN NEUER HERODES. Valentin Schreiber. — Otto Weber, Helbronn.

Een Sherlock Holmes-geschiedenis. Maar Schreiber is lang Conan Doyle niet. Toch is 't boekje wel interessant. Een beetje onwaarschijnlijk. Onschuldige lectuur.

II. Voorbehouden boeken.

171. LICHT EN SCHADUW. O. Bach. — Misset, Doetinchem.

„Voorbehouden" zou ik niet beslist durven beweren en toch is 't geen lectuur voor iedereen; de situaties zijn hier en daar méér berekend op den rijperen leeftijd en de beschrijvingen wat te gedurfd. Geen boek voor kinderen. Maar het is toch niet „slecht''.

172. DE ONTHULLING VAN ÈEN HOFMODISTE. Bita. — Dalmeijer, Amsterdam.

Ik kan me nauwelijks voorstellen, dat zelfs dames deze eindelooze japonnen- en manteltjes-redeneeringen belangrijk zullen vinden. Het boek is vervelend. De knoop blijkt eerst in het 3e gedeelte van 't boek; dan wordt het in eens verschrikkelijk tragisch. Het boek is trouwens, om sommige zetten en passages, zeker voorbehouden lectuur.

Sluiten