Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218. BLANK EN BRUIN. Bruyére. — Bruna, Utrecht.

Blank is een man van het witte en bruin een vrouw van het gekleurde ras. Dienst en wederdienst. — Dat ze juist bruin en blank zijn de twee, die mekaar helpen, doet aan 't karakter der hulpbetooning weinig af. — Een goed, tamelijk aardig boekje, Er staat echter een tweede novelletje in 't boekje, waardoor het beslist afkeurenswaardig is.

219. EERSTE LIEFDE. Iwan Tourquener. Bruna, Utrecht.

Niet aan te bevelen. Het is waarlijk onder alle opzichten akelig, dat een zoon zijn eerste liefde verwoest ziet door de ontrouw van zijn vader. Neen, dat is geen gezonde lectuur. Ook de beschrijving der feiten kan er niet steeds door.

220. VVIEN DE GODEN LIEFHEBBEN. Clara Viebig. — v. d. Garde, Z.-Bommel.

Kleine opstellen in één band. Een slecht boek. Clara Viebigs gevoelens zijn overigens onwaar. llillfci

221. EEN TOEVAL. Ant. P. Tsjechof. Mij. v. goede en goedk. lectuur, A'dam.

Gelijk men van de „Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur gewoon is, is dit boek niet goedkoop en niet goed... Ook niet mooi.

222. SOUS LES TlLLEULS. Alphonse Karr. Modern bibliothèque.

De meeste boeken van Karr zijn niet aan te bevelen; dit is geheel en al zonder eenig voorbehoud af te keuren. — Ik ontken niet, dat er talent spreekt uit dit werk, doch het is onweerspreekbaar onzedelijk; onder vele opzichten slecht.

223. L'APPRENTI. Gustave Jeffroy. — Callman-Lévy, Paris.

Een verhaal uit den tijd der Commune. — Het speelt in de laagste volksklassen en stelt den val voor. van een fatsoenlijk straatarm meisje, dat slecht wordt en zich vergooit.

224. GETROUWD BIJ VOLMACHT. Heppener. — Bruna, Utrecht.

Dit boek is wel goed bedoeld, de strekking is niet slecht. Doch ik moet het toch voor iederen leeftijd afkeuren, daar 't het kwaad veel te veel in onnoodige bijzonderheden schetst en daardoor beslist gevaarlijk is. 't Is ook onwaarschijnlijk.

225. AUF EIGENER ERDE. Max Dreier. Ullrich Bibliotheek.

Dreier is een schrijver van talent, maar deze aangrijpende roman deugt niet. De theorie is onzedelijk en de beschrijving kan er niet door. Het boek is hier en daar bepaald slecht.

226. PAULA. O. Heller. — Otto Weber, Heilbronn.

Dit karakter is niet mooi, ook niet mooi uitgewerkt. Het boekje is goed, doch die moeder-zangeres is geen aantrekkelijk karakter. Het tweede verhaal, dat in het boek staat, „Miss Florette" is veel beter, naar mijn smaak. In het eerste wordt ook weer de niet-katholieke opvatting gehuldigd, dat een „voor de Wet gescheiden" vrouw mag hertrouwen. En dit is nu eenmaal niet waar.

227. LTNCONNU. Paul Rervieu. — Modern Bibliothèque.

Zeer tragisch doch ongenietbaar om de rare platen (in den tekst gebracht). Anders een interessant werkje, van goeden stijl.

228. BETTY IN AMERIKA. Elinor Glyn. — H. J. v. d. Garde, Zalt-Bommel.

Betty is in dit boek nog ongenietbaarder dan in het vroeger besprokene. — Nu is ze gehuwd, heeft 2 kinderen, — die ze bij moeder stopt, en ze gaat er op uit in Amerika en laat er de breedveertien uithangen en schept maar op en dolt maar raak... altijd even argeloos, of ze 5 jaar oud was! Haar man jaagt (Goddank dat ze hem „los" is!) in Afrika op groot wild. — Plotseling staat hij voor haar, want, o, ze beminnen elkander zoo! — Ik vind dit boek een bespotting.

229. BEL LA. Elvira. — Bruna, Utrecht.

Een dame uit den hoogsten stand, die er met een armen blinde van door gaat

Sluiten