Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

268. DE VADER. Clara Viebig. — Bruna, Utrecht.

Een hoekje, dat, kan men 't anders van deze schrijfster verwachten, een hatelijk licht werpt op het katholieke leven. De geschiedenis zelve is ook lang niet geschikt voor iedereen. Het slot is griezelig: een vader, die zijn zoon wurgt. Dat is mij te kras.

269. ZUIDELIJKE NACHTEN. Iosco von Puttkammer. — Bruna, Utrecht.

In het hegin ziet de verdachte compagnieschap tusschen een gehuwde vrouw en een vacantiereiziger er nog onschuldig uit; doch het loopt verkeerd af. Geen goed boek. Alles behalve.

270. WATEREN DER EDERA. Ouida. — Holdert, Amsterdam.

Wat men in het algemeen van Ouida moet zeggen, getuigt dit boek wel bijzonder krachtig: deze schrijfster moge talent bezitten, maar dit volstaat lang niet, om haar boeken aan te bevelen; zij is gevaarlijk, om niet te zeggen verderfelijk.

271. RUFFINO. Ouida. — Holdert, Amsterdam.

Ouida is eigenlijk een der weinige Engelsche letterkundigen, die men in 't algemeen moet afraden. — Ze staat ook lang niet zoo hoog, als men wel eens wil doen gelooven 1 Ik vind haar vrij onbeduidend. Vergeleken bij Barclay, Harrison, Barr e a. zinkt ze weg. — „Ruffino" en andere verhalen (in één band) raad ik met klem af.

272. BROEDER EN ZUSTER. Doeri Tingi. - H. J. v. d. Garde, Zalt-Bommel.

Dit boek is niet goed. Er staan twee verhalen in. Het tweede is eenvoudig slecht om de uiterst gemeene bladzijden, die er in voorkomen, Het eerste verhaal zou er nog even door kunnen, doch het heele boek moet om het tweede verhaal beslist worden afgekeurd.

273. FüRSTIN OLSDORF. R. de Pont lest. — O. Weber, Heilbronn.

Dit,, uit het Fransch vertaald, boék is zonder twijfel voorbehouden lectuur Het is een gerekt en tamelijk vervelend verhaal: oppervlakkig en gevaarlijk op den koop toe.

274. UIT DONKERST LONDEN. Marie Corelli. — Bruna, Utrecht.

Dit is goed geschreven, tragisch en naar de natuur geteekend. Doch ik zou het boekje niet durven aanbevelen, daar dit donkerste Londen zelf voor de meeste menschen maar in het duister blijven moet.

275. FüR DICH. Rud. Strasz. — Cotta'sche Buchhandlung, Stuttgartt.

Vera von Vogt gescheiden en van man en kind weggeloopen vrouw van Oscar bisbert, bederft later brutaal en harteloos diens levensgeluk, wanneer deze hertrouwd is met Ottilde Dorsman en schiet, zich ten slotte dood voor hem"

Akelig en slecht.

276. DE ZOON VAN SHERLOCK HOLMES. No. 1. - Dalmeijer, Amsterdam.

Neen, dat is met goed. Een wel tragische maar al te rare Mormonengeschiedenis. Dat is geen lectuur. Het boekje zit anders nog al goed in elkander.

277. ARBEIDER SCHEWYRZOW. Artzyboshew, - Bruna, Utrecht

• Een Russische roman vol Russischen hartstocht. Het is geen boek voor Katholieken, met enkel om de slechte bladzijden, die er in staan, doch ook om de mistroostige levenstheorie, die het beheerscht.

278. ALS IK KONINGIN WAS. I. H. Mc. Carthy. - Bruna & Zn., Utrecht

Dit boek is niet goed. Het is ook niet belangwekkend. Hoe Mc. Carthy eraan kwam zoo n ding te schrijven, begrijp ik niet. Onder geen opzicht aan te bevelen.

279. TROUWE LIEFDE. Ouida. — 45 ets. Roman-Bibl.

Ik houd niet van zulke trouw in zoo'n onmogelijk argeloos en toch zoo geestig wicht, dat ten slotte geen andere uitkomst weet, dan zich zachtjes in het water te laten glijden. Dat is ongezond; het karakter is onwaar en niet treffend.

280. MODERN SLAVENLEVEN.

Enkel voor personen die van den handel in levend vleesch bepaalde studie maken. Allerakeligste lectuur. Om van te rillen.

Sluiten