Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANBEVOLEN BOEKEN DOOR DEN ZEEREERW. □ □ PATER F. HENDRICHS S. J.

ROMANS.

RUDOLF STRATZ. Zijn Engelsche Vrouw. Roman in twee deelen. Ing. 7? 3.50

Geb. » 4.—

C N en A. M. Williamson. Miss Barrie's Huwelijk. Ing. » 1.50

Geb. » 2.—

Mevr, MARIE HOEFFELMANN. Brigitte. Ing. 7? 2.40. In prachtband » 3.—

PAUL TRENX. De Vondeling. 2de Druk. Ingen. fi 0.60. Gebonden » 1.—

IVANS De Man uit Frankrijk. Oorspronkelijke detectiveroman. Ing. » 0.90

Geb. » 1.35

fergus Hume. Het Verloren Testament. Ingenaaid 7? 0.60. Geb. » 1.— H. von zobeltitz. Krach. Ingenaaid JÏ 0.90. In prachtband » 1-35

MEISJESBOEKEN.

Felicie Tehu. Blind Zuske. Geïll. door O. Geerling. 7? 2.40.

In prachtband JÏ 2.po

Wat Noortje Beleefde. Ingen. / 1.75. In prachtband » 2.25

De Pleegzusjes. Geïll. door. NELLIJ SPOOR. 7? 1.7 5

In prachtband •» 2.25

Nel de Ontembare. 2de Druk. Ing. ƒ 1.75, Gebonden » 2.25

ETHEL TURNER. Moedertje Meg. 3de Druk Ing. fl 1.25 Geb. » 1.75

De Bewoners van Misrule. » » 1.25 , » » 1-75

Zeven Kleine Australiërs. » » 1.25 » » 1.7 5

Moeders Jongste Lieveling: » > i-25 » I-75

Een Gewichtige Dag. . » , » i-25 "> » 1-75

.£>,? Familie Jarvie. » » 1.25 _» » i-7v

Lilian Turner. Aprilmeisjes. » »' i-2S 8 » r-75

De Meisjes Perry. » » 1 •2 5 » » !-75

JONGENSBOEKEN

A: C. C. de Vletter. Admiraal Snor. Fraai geïll. Ing. 7? 1.75 Geb. 7? 2.25

Pz>/Vr <zWr de Aarde. » » 1-75 » . » 2-25

Zeven Jongens in een Ouwe Schuit. » » 1.75 » «2.25

Jongens in de Knel. . -» > 1 -75 •» 8 2-25

/öJ/f ö>> Dubbeltjes. » » i-7S » * 2-25 Charles Krienen. F;-«/^ Vrijdag. Geïll. door Fr. van Noorden.

Ing. 7? 1.50 Geb. » 2.—

Hollandsche Jongen. » > 1.50 »( » 2.

Vraagt den fraai geïll ustreerden catalogus, die op aanvraag gratis wordt toegezonden

N. V. A. W. Bruna en Zoon's Uitgeversmaatschappij. □ n Utrecht. q a

Sluiten