Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OLLAND

BIBLIOTHEEK

GERARD VAN ECKEREN

ANNIE HADA

„Deze roman is een stuk meegeleefd leven... het is het werk van een serieus en consciëntieus artist, van een eerlijk kunstenaar, van een werkelijk zoeker van het schoone, van een romancier met, wat men noemt, een toekomst." FRANS NËTSCHER

„Een knap boek van een zich steeds verfijnend auteur." j. WALCH

Schitterend is de milieu-teekening der mondaine kringen, waarin Annie Hada opgroeit en leeft. Gerard van Eckeren heeft een raken kijk op zulk levensgebeuren en hij beeldt het met zeldzaam talent voor realiteit.

Annie Hada is een sympathiek werk, een voortreffelijk boek. De Telegraaf

HOLLAND

BIBLIOTHEEK

Lode Baekelmans, Mijnheer Wm§ Snepvangers.

| ;Felix Timmermans, Pallieter.

I'. Ina Boudier-Bakker,

De ongeweten dingen.

Bloesem.

Grenzen.

Kinderen.

• Wat komen zal.

Een dorre plant.

Armoede.

Het beloofde land.

Machten.

Gerard van Eckeren, ju ïda Westerman. „Guillepon Frères". Annie Hada.

V. Nt VAN KAMPEN 6 ZOON, AMSTERDAM

\iVervolg, zie andere einde van dit omslag.

Sluiten