Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROLOOG

Geboorte. — Kindsheid*

D6n, 5l° £ecember "88. °P Sint Nlcplaas-avond omstreeks 10 uur, werd Annie Hada geboren. Uien dag was haar vader al zijn pachters langs geweest,

T w laD9?, korsteri9 bev"«» handwegen

aanzettende het dier tot telkens sneller vaart. Dan, thV

d°nZnt °P,de,oude "Elzc" - het huis vreemden doodsch met zijn ramenreeksen tusschen de zwarte boomSnnTr de/ang ingeslopen, de breede houten

trappen op, langs de fluisterende bedienden op het portaal Z r»n T\eT ^gs}*-™}* 9ev°d ^ z«n borst en een stikking , ta zijn keel, had hij de kamer met de zware portière geopend en was op zijn teenen tot voor 't bed getipt. Daar lag zijn vrouw, wit op 't witte kussen, in de sliering van haar donker haar. Af en toe kreunde zij licht, en dan greep hi haar hand en mompelde lievige woordjes, ondanks >het zeggen der verpleegster uit stad dat Mevrouw de grootste rust behoefde. Zij scheen ook niet te hooren; lag maar sS! haar borst onrustig deinend. Dan was hij telkens weêr opl gestaan en weggeslopen; de ziekenkamer-atmosfeer benauwde hem; hij moest lucht hebben; lucht.... Tegen den avond, toen het donker viel, spoedig na de

W^S?"??9, YaarÜ1 hct zlekc 9ecl aan de kim. tusschen het violette takgewir. was versmolten, had hij zich geworpen op de oude wijde canapé in de zaal. dicht bij den haard en gestaard naar de krullige vlammen der groote haardblokken.' die grillige arabesken lekten langs de bruine zolderina, in oranje glanzen stuipend over 't verkleurd-perzisch tapijt.

k !f W3S 9ck?men' cn even boven gaan zien ; had toen, beneden weer, haastig het glas wijn gedronken, dat

Sluiten