Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist speelden er de vlammen op met rosse helle-flikkeringen. Uat was er óók een. die man met zijn spottend gekrulde lippen en zijn pruik, die, naar 't verhaal ging, aan la t e m m e was te gronde gegaan: „Oom Arthur"... Misschien dat door een gemeenschappelijken stamvader... Wie weet? net leven was grillig en onberekenbaar...

Even geeuwde hij achter zijn vingers met de gele nagels, sprong dan op door een langgerekt schellen, dat, als een kreet, door de wijde stilte van het huis drong. In de deur der zaal hep hem bijna Willem, de oude dienstknecht, tegen t Ujt, die zijn boodschap verstotterde.

Hada begreep; beende de trap op, die zoo hoog leek, met zoo vele treden eensklaps

weduwnaaf ^ W3S * dochtertie geboren, en Hada

II

Een der vroegste dingen welke zich Annie later uit haar leven wist te herinneren was een morgen met veel zon en bloemen Ze had lang in den tuin haar pappie loopen zoeken . achter de struiken opzij van het huis, in den moestuin waar die groote kalebassen hingen - en juist wilde ze gaan kijken m t zwanenhuis - of pappie daar soms in zat weggekrouCni 7, L°C? ze ^schrokken was van de stem van Tuf hard-vlakbij-boven-haar, en ze zich beet had voelen pakken bij haar armpjes. Ze had met de beentjes gesparteld en onderwijl de groene grasvlakte onder zich met de gele en witte bloempjes zien wegglijden: 't was zoo gek, net of de grond zich bewoog. Juf ratelde snel haar Engelsch van dat ze een ondeugend kind was... zoo dicht bij den vijver

Anni0m,en"- foel\f°ej--- cn °P delfde oogenblik zag Annie haar pappa bij den stal (dus tóch niet in het zwanenhuis!) en ze was uit juffrouws armen weg gegleden op den grond en hard, hard naar pappie toegeloopen. - En toen had pappie haar mee den stal in genomen en boven op het hooge, zwarte paard gezet, maar 't was een kameel, zoo'n heel hoog dier met twee bulten, als in het prentenboek van oude oma van „De Groote Brink".

Daarna scheen er een gaping in haar'herinneringen; eerst de gebeurtenissen op haar vijfde, zesde jaar waren in haar

Sluiten