Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kwam ze dan weêr thuis op De Elze, dan scheen die zoo ongezellig en kaal; het gras was niet gemaaid en er was niet geschoffeld; pappa gaf .om al die dingen niet zoo veel.

III

Toen Annie acht jaar oud was kreeg ze een nieuwe mama.

Papa was heel vroolijk toen hij het haar vertelde en haar vroeg of ze 't óok niet prettig vond.

Annie wist het niet. Zij had vroeger die mama een paar keer gezien op De Elze; Eens was zij komen koffiedrinken met een andere dame en had Annie moeten binnen komen om goeden dag te zeggen. De dame, die een heel mooie japon droeg en heerlijk rook, had tegen haar gelachen met een heele rij van witte tanden, en de oudere dame streelde haar over 't hoofd en gaf haar een appel van 't schaaltje.

Later was de dame er nog eens geweest, nu met een meneer. Barend ging hen tegen de koffie met het rijtuig uit stad halen. Ze waren tot na het eten gebleven, en papa en de vreemde dame lachten hard in de gangen en op het grasveld voor het huis. Dienzelfden avond had papa haar verteld van de nieuwe mama; haar gevraagd of ze 't niet prettig vond nu óok een moeder te krijgen, net als Ada'tje van Doorn en de andere meisjes bij wie ze wel op vizite ging.

Annie had niet ja en niet neen gezegd; en terwijl haar vader haar afwachtend bleef aanzien, had ze alleen gedacht, plotseling, dat wat ze Ada'tje eens tegen een van de andere meisjes had hooren fluisteren: die papa van Ans heeft toch zoo'n gekken krommen neus !...

Een jaar later waren ze verhuisd naar de groote stad, naar Den Haag; en daar werd het alles heel anders. Ze kreeg nu geen les meer van Miss Norton als op De Elze, doch ging naar school: op de Laan van Meerdervoort, waar ze spoedig veel vriendinnetjes had. — Later, als ze ouder was, zou ze thuis weêr les krijgen, had mama gezegd.

Haar schooltijd waren de gelukkigste jaren van Annie's leven geweest. Er was toen iets anders geworden. Voor 't eerst onder al die vroolijke meisjes, had ze linksch en bedeesd zich gevoeld, een echt „kind van het land", zooals men spottend haar noemde. Ze was altijd met Miss Norton en - haar vader alleen geweest; de enkele vriendinnetjes van

Sluiten