Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 't dorp vloog zij een huis binnen, waarvan de deur open stond. En daarbinnen vond ze een vertrek vol dronken boeren, en oom. Dolf en moeder samen op een ton, al zingende. Baas van der Kamp zat er een pijpje bij te rooken...

TWEEDE HOOFDSTUK

Den Haag

I

Tn de eetkamer van het ruime huis aan de Laan Copes was * Miss Norton bezig met boterhammen snijden. *t Sloeg half negen. En nu ze Annie's stappen in de gang hoorde en Caesars geblaf en — even daarop — de deur geopend werd, wendde zij zich om, het broodmes in de hand. en zei vriendelijk: — Good morning darling; had a nice walk?

Annie, frisch-rood van de kou, hoed en mantel nog aan, stond midden in de kamer. — Is n't mother down yet?

Zij sloeg spijtig met haar hondenzweep tegen de pooten van een stoel, antwoord wachtende. De gouvernante sneed rustig haar verdere boterhammen af: dan

en het meisje kalm in de oogen ziende, vroeg zij: — Anything the matter, dear?

— Ach, „dear" „dear" — zeur toch niet juf. ik verveel me. nu al. op den vroegen ochtend, dat is al, zei Annie kribbig, niet van plan nog nader uideg te geven. Zij ging voor *»et tuinraam staan en trommelde tegen de ruiten. Miss Norton zweeg, 'begon te smeren voor de keuken; ze was te lang bij de Hada's aan huis om niet te weten dat zwijgen in een geval als dit het beste was. Op haar zeven en twintigste jaar was ze bij de kinderen gekomen — Robert zeven toen en Annie net een jaar. Hun moeder was dood, gestorven met Annie's geboorte; hun vader... Zij zuchttesmeerde wat haastiger; legde dan den stapel boterhammen voor de keuken op een paar witsteenen bordjes en schelde de meid. ~ Heb jij oewater foor de thee, Greta? vroeg ze met haar Engelsen accent, het meisje de bordjes overreikende

Sluiten