Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te reserveeren aan tafel — om de juffrouw, die zij duldde als een noodzakelijkheid; omdat je zoo iemand, die bovendien van goeie familie Was, toch niet kon zetten bij de booien in de keuken. «$paf

— Nu, ik vind het toch wel gezellig dat papa zoo gauw al komt. Ik heb hem in lang niet gezien. En als Rob dan Zaterdag komt, of misschien al' vroeger, dan zijn wij weêr eens echt ouderwetsch compleet 1

Annie voelde zich opgewekt door het bericht. Papa thuis, Robert thuis; ach, 't was waar, je had niet heel veel aan ze, tenminste niet aan papa ; maar toch... thuis was thuis, en 't gaf dan in elk geval toch wat afwisseling. Ze vroeg verdere bizonderheden uit 'den brief. Was papa nog in Parijs? En wat deed hij er ? Had hij veel gezien ?

Maar het bleek haar al gauw dat er niet veel' bizonders moest staan in papa's epistel — niet veel anders dan dat hij thuis kwam... Donderdag... en dat hij haar, Annie, de groeten deed.

i— En schrijft papa verder heusch niets... over Parijs ?... drong zij nog.

Sophie Hada antwoordde niet; haalde even, verveeld, de schouders op; en er was in die beweging een tikje van ongegeneerdheid, een ietsje dat was over de grens van het ladylike heen. Annie zag het, maar zij zag het niet zóó. „Wat is moeder jong"... was alles wat zij dacht, terwijl zij opstond om haar kunstgeschiedenis nog eens vluchtig door te zien — voor haar les van dien middag, op den Bezuidenhout

III

In de achterkamer bij de Heytinks zaten zij: Josine en Jeanne Heytink, Annie, en Cato van Walsem — om de ronde tafel met de boeken vóór zich, te wachten op meneer Verbeek.

— Hij is laat,.. heeft zeker weêr den trein gemist, net als verleden. Ik vind het onhebbelijk ons zoo lang te laten wachten...

Cato'tje plukte nerveus aan het zwaar-peluche tafelkleed en zette een gezichtje van beleedigde majesteit.

— Zeg, weten jullie wat architraven zijn ? vroeg Josine, in haar boek bladerend.

— Ben je mal zeg, vraag het hém straks, als het je interesseert,

Sluiten