Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 5f M beekbosch had voor haar oogen geduizeld. Natuurlijk

I t Jl] nlCt °mZiC? tOCn ^ voorbii Robert hadhet r gemerkt;; was een echte plaag; beloofde hem eens te vragen

I uP A]n Z<f kon best - toevalhgl - binnen-

aeXn Vwbéf*1 ***** bad zij heel vLntwafr^d ; gedaan, gezegd dat ze dat volstrekt nooit doen zou -

X 'ÏL^ WeL,Fré kon haar bovendien geen ïertje I schelen. Hij was veel te oud voor haar 1

ddrrC^d- 2ij he?*yk Q^Pt dat Rob zijn plan zou oTzH^L aV°.DdS k? 2ij 61 m ^ ovct te Peinzen... I ? ' /. « fleval,zou durven naar boven gaan en binnen komen 0»f moest het eens weten 11)... en wat hj zègg^ I zou... O. wat trof het toch ellendig-jammer dat Ada zijn | zuster nu juist in dezen winter op kostschool was; anders

I ?r?UJ!W CD ^ blj de van Hemerts flevraagd zin. Wat I n zaligheid zou dèt zijn,geweest; verbeeld je: weêr 'n bal I of zoo iets, maar dan geen flauwiteiten als verleden jaar

I SLf jD 3jmeu sterke bont en dan goddelijk

zweven op de bedwelmende muziek, altijd maar door

| tot je niets meer hoorde van de stemmen om je heen

I l9Ü!i 7CeDLWa? van dc slePende walsmelodie en van de neeren'L^ M toefluisterde • • • En dan daarna soï

fr1^ « ee? paar van haar intiemen, aan een

I &M D hii 31166,1 voor haar' zijn blikken en zijn

I S^jCS' • • W3t 2°U 20 er om 9cven of hij wat brutaÏÏ ,e was maar eens jong in je leven en ze hield toch ZTn^ï y,bAm'';Zl DÜ al zckcr tet. als zij champagne §2?' 2,1 ^ nte!" zou kunnen weige!

/ren, dien snoes; ze was smoor en smoor op hem 1... Maar

3* ki ,WaS ÏÏ?2? imm:ers: Ada was er niet. en 't zou dus I Zt ^bil hT ^ en toe op straat of in het Bosch te ^ zien. zoo kort. dat het voorbij was eer je 't wist... En

zoo zou de mooie tijd voorbij gaan. want tegen 't voorjaar igteg zij naar grootma, juist in de maand dat Ada thuis kwam. i£*'i, , ^ n.u soms zelf niet meer of ze naar De

S°°te Brink verlangde. Die leek haar nu soms zoo vreemd.

zoo vcr~3t • ■ *

W°P ef° .mor9en beneden komend voor het ontbijt, zag

Hamntn ^ V llfl9en van de familie Richbouroe uit .Mampton. En daarbij een invitatie van meneer en mevrouw

LnL«C? iCynman VOLor ecn bal ter gelegenheid van Loesjes verjaardag. Minachtend wierp zij de geglaceerde

KA. H. 5

Sluiten