Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï woü natuurlijk de Anna Paulowna naar huis; 't werd mooi f laat En toen had ze het heele gekke gezegd, in haar ver* Marring van 't oogenblik: ze woü in de Prinsenstraat wafels

bestellen.,. voor Rob... voor vanavond... hij hield daar ■ zoo van 1!...

Tableau: miss Norton had haar aangekeken of ze gek 1 was — en toen had ze het ineens moeten uitproesten, „heel

ongemanierd zoo midden op straat", had Juf haar gekapitteld, 1 toen ze netje» door de Anna Paulowna hepen, met hun

ruggen naar Fré! f En toen 's avonds dat gejacht om klaar te komen: haar

handschoenen bleken een nummer te nauw: verkeerde geI zonden; en haar haar dat niet woü blijven zitten; en Rob E die haar had willen zoenen toen ze met bloote armen in

haar onderlijfje voor den spiegel stond. Ze was echt boos

op hem geweest: zoo onhebbelijk zonder tikken haar kamer i, te komen binnen loopen; hij kon soms echt vervelend zijn. I Een oogenblik had ze lust gehad op 't laatste oogenblik i nog thuis te blijven, zoo geéchauffeerd en akelig voelde zij I zich; — maar nu zat zij rustigjes in het rijtuig met het pretI tig vooruitzicht van veel te dansen.

I j k. de vesöbule rook bet heerlijk naar bloemen; ook in I de kamer waar ze nu binnentrad, tegelijk met een paar I meisjes die ze niet kende. Mevrouw kwam dadelijk naar |haar toe, heel hartelijk; ze zat dik en rond in haar beige

japon geperst, die in de naden kraakte als ze zich bewoog. ~1 boe gaat het mama en papa 1... Goed?... Nu Ikind, je zult je weg wel zoeken, niet... ik heb het zoo druk | met al de gasten te begroeten... je begrijpt... excuzeer... , Dag freule Varenbeck... of mag ik nog Hetty zeggen?...

graag hoor... 't is al zoo lang geleden dat we je voor 't f laatst bij Loesje zagen... Ik zei laatst al...

L 5*evrouw ratelde, door' er9 floeffg; met een glimlachje nad Annie zich afgewend, naar meneer zoekend. Ze zag

| hem staan in een hoek van de kamer, pratend met een haar onbekenden heer: zeker een der ontelbare ooms waar Loes

tottijd echt ktaderhjk meê geurde. — Pardon, mag ik even...

|drong ze zich langs een troepje jongens heen. die mét meisjes

^tonden te praten. - Dag mijnheer van HeuveU... mag ik u wel félidteeren met Loesjes verjaardag; heel vriendelijk

'van u mij ook te inviteften... reikte hem Annie haar hand.

t Meneer van HeuveU, lang en mager in zijn rok, erg

|*cbutterig, drukte haar vingers, streek dadelijk daarop met

f. • , , ' ~—» ^«yti ui {.iju iuk, erg

|*cbutterig, drukte haar vingers, streek dadelijk daarop met

1

Sluiten