Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111331 T tafe,t!f litten: dan souPeer ie tóch met mij j

- Maar dan wordt het saai, pruilde Martha. X Hè Am waarom heb je Je souper nu aan zoon vreemde weggegeven?

- Maar ik ken hem well lachte Annie, innerlijk Swoedend op dien Beekenhove. die haar overrompe d had dol-woedend op zichzelve ook, dat ze zoo dom was geweS'

Tniït k°n,,Wat faaar bctrof naar de maanllTegen

Toch zag zij nu allengs meer kennissen, die zich bij hra

dérdTen^611'/8 ^ f"" ^ m°oi Vol; ïad^ derde en vierde extra's. Carel was vol grappen; ze had hem nooit zoo aardig gezien als dezen avond ah^ Z^AA VCf9ul4dc kaarsenkr°°en. die een zacht gouden glans spreidden in de kamer met het warm-rood behana was het een geklater van stemmen. De bloemen üi het W en de corsages der meisjes doorgeurden den salon met smijïge vleugjes; 't werd warm; Annie wuifde zich met haar waaier wat koelte toe. Juist toen het bepaald vervelend begon te worden in die stikvolle van pTatende en Sende z^ee^'p?dCn dC geschoven en Honk uiTde

V™ l Polonatae. Annie zag uit naar haar cavalier Frits Verschoren, met wien zij den eersten dans had. Aan zijn

™t£009AZii de 2waar ^«hangende staalWauwe

portières de zaal binnen, die. na het zachte kaarsenschiS

t^ShS. ^ h-d ^ van electrische^

Zij Was SDOerlin no\\oo\ in L... J

1 Annie hield dol veel van dansen. In de driekwartsmaat van de wals school voor haar iets geheimzinnig-beTooveS

haarTe ld!° ^ ^ d*to had aan *

I haar te vinden als een slavin, een volkomen overgeaevene Het was iets als wijn. en toch heel anders. Het wï SS Jaap waarin je wegzonk, om dan allerlei mooie dtagen te zien en geuren te ruiken: vormen en geuren v^n exotsche bloemen met vreemd-felle kleuren als nooit andersZtSSSl E bet wtasclde ^r168 mct de melodieën. Daar had je X ^als in mmeur: „Wiener Blut" geloofde ze; als ze daaron danste werd alles van een dof-oranje om haar heS kdkS

fco,,bIO;men V fluW6^9C bladenalsvreemdro?chideeë? Ntgrowende en haar omhelzende met de zacht-koek armen

ftJ?* WaiCn - Cn in die omhelzing dirgeuren-

^Talfdf^ 9lWCD Va° ^iekleur? zwijff% weg als door opium. Andere wijzen gaven haar sensaties in

Sluiten