Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reetje met 'r fijne bakkesje naast die grovertjes van mij. 't Is een knappe meid geworden...

Daarna was hij de kamer uitgegaan... in zijn stal eens naar „Élégant" kijken...

IV

De rit naar de ruïne werd door meerdere tochten gevolgd Grootmoeder had een rijpaard gekocht voor de keeren dat Annie op den Brink kwam logeeren — en 't was heerlijk langs de wegen te galoppeeren in haar keurige amazone, die haar erg flatteerde, geloofde ze; den wind langs je wangen te voelen scheren; lucht te drinken. Waarom was ze geen man, dat ze meê kon gaan op de jacht, hu hei 1 frisch over die velden, over slooten en hindernissen heen, op 't montere klinken der horens. En waarom had ze hier geen elegant en geestig rijgezelschap als in Hampton ? — O dat Engelsche high life en de Engelsche elegance, reflnement and style 1 Lady Savarage met haar geestig profiel en hare stylish toiletten, en Ellen en Mary, hoe heerlijk zaten zij te paard I Dat charming figure van Mary in haar paarse ouderwetsche keurs. Wat had ze die beiden benijd, zij Annie, het simpele Haagsche kind uit het kleine provinciale landje. Nu reed ze met wichten als Marguerite en Henriëtte, die hun amazones droegen als waren het meelzakken. Maar meneer was een snoes I Zij dacht er hard over op hem te verlieven. Wat mevrouw jaloersch was van die tochtjes bespottelijk; ze was toch pas achttien jaar en hij een man van in de veertig! Of ze desondanks niet op hem verheven kon ? Je zag wel meer rare dingen; wie weet! Ze zou maar afwachten; heel diep scheen het bij haar nooit'te gaan, dat zag je aan Pré en aan Carel: „uit het oog uit het hart" — poor boys!

Toch dacht ze weêr dikwijls aan Fré, sinds zij hem dezen winter in Den Haag had terug gezien. Verleden Zondag in de kerk preekte een dominee uit den omtrek, die sprekend op Fré leek. Gedurende de heele preek had ze... maar dat was vreeselijk goddeloos geweest; ze had grootma niet aan durven zien, toen die, bij 't naar huis rijden, gevraagd had hoe ze de preek had gevonden.

„Heel mooi", had ze gejokt, want eigenlijk bedoelde ze dat ze dien jongen dominee zoo'n mooien man had gevonden.

Sluiten