Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder bekeek de zaak eerst van den practischen kant- A*t was nu eenmaal haar karakter. Ook grLtm^leTvond hïr engagement in 't begin maar zoo-zoo. had zelfs een beS gehuild, maar dat was meer omdat zij haar nu zou moeten missen En toen grootmoeder Willem had leeren kennen was het alles goed geworden; had grootmoeder gezeodTé gelooven dat zij. Annie. een flmken. elnvoudigen mKeo!

f$ u*0?* * voor nukldg mLTe dSs gedroomd heb ', had grootma geschertst. J

f i «ukte haar mannie tegen zich aan. „Lieveling zal ie geduld met je nukkig vrouwtje hebben? ,,ueveimg' 231 'c

ha«ïj 9alimlf^tc' **** °nder 'l ^ van' h«en mantel haar hand. Annie s spreken had hem uit zijn gedachten aehaÏÏd

vangsf 3 HÏ ^ ^ Du ^

nn fii" JOU die 2ijn; hoc 2°u A™1* het huis vinden nu het op orde was, en hoe zou het gaan tusschen z«n ouders, zijn zwager en zusters - en haar? Ze hadden ^ nog zoo weinig gezien in 't gewone leven; de brmdstiid

Z ZZ «weest^ ^^kenntSt hu w9* geweCsJt Z*in (amlHe was zoo anders dan zij- o hij hoopte zoo dat het Annie niet zou tegenvallen ol d™ duur: haar nieuwe familie en haar nieuw?levend alk? Zij was gewend aan luxe en hij kon haar die maar weuna geven... Toch.hij zou leven voor haar... hij zou wérken En dan-- - w hadden elkander immers lief?.

7 i °U door de donkcrc Nassau Dillenburg- en Nassau Zuyienstein-straten en zij zaten stil naaTelkaa? zagen naar buiten; hier en daar scheen uit de vensters waar Si9". iïovcVicht; schaden silhouetten teglndewS

ze ï SS- ^nt^t hrhart kl°ppc°: -» «

ze er oaoelijk... nog een hoek om. nog eenige huizen ™ a\ ^ ^ het nieuwe' het vreemde. 9 o gothcS ^n"68 ^''' cn hoe 2°u h« worden?. 9 — Willy... fluisterde zij.

En : Lieveling .. ümigde zijn stem terug. sloS ^hchtaah SÜi ^ ^ vlo°fl de voordeur open. vSongen 9 * WaarV00r "** 9csta^n

verward0' * " ^ ^ 31 ^ mensch<*?-!, murmelde Annie

C^ard^malle^Sdr ^ C° J° en Marte

*?' Mta™h]k... lachte Annie bleek terug terwiil ze opstond en op Willem steunde bij 't uitstappen" '

Sluiten