Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indruk te komen, 't Was gek, maar die maakte zoon indruk

zrZ r? TC9er- 22 bf,9reCp haM dwepfn met at zee nu niet. Zou t zoo met alles zijn; zou ze - als

ff °PtDe Groote E'"* terug kwam - ook dtórmede nS meer kunnen dwepen als toen ze een meisje van zesïen

hui^terugdCn ^ ********** weg reden ze naar

III

dat hH ™ leel Wlllï reStal thuls' De ^le malen boek n la9f*^9 had ging zij. na het eten. met een w huwkamer zitten, heerhjk afgesloten van de buitenwereld zich weglevend in het wereldjl van naar roman Maar meestal wist Willy zich vrij te houden.^1 tos Sto

hem riv^?315 ^ Vaal5 lachend vertcldc' wa* men achtte hem overal vooï te lijmen. En al begreep Annie nu wel dat het voor Willy heel voordeelig was als hij ineen rnS

SJZtï^T; d°°u hij mCnSchen ^kennen! rita K9;",. atLhet ook haar ** onverschillig moch

zijn omdat het alles haar spoediger brengen zdu tot het

^'A melrdere Weclde waarnaar zij vSLgde. £ï (Jm"^!,! t V heerlijk dat Wim 's avonds meestal bij z7 n a m h aaf ^ Dij d" °°k no9 herten ifollr , 5 . OIDan r mccst cen Engelsch of Fransch boek uit de leesportefeuille ~ dan meê naar zijn studeerkamer, waar ze in het lage stoeltje metgeregen k™ zitten ging. dicht bij 't open haardje. * Was een S gezellige kamer, zijn studeerkamer. Langs de muren deS tf'" -* donker-roode gordijnen half weggeschoven^

dken L^00rStefDmantcl' WaarOVC' een ***** lap. £ eiken penduletje in den vorm van een moskee- daarachter een sarong met blauw en bruine figuren. waSoven^eTS van Nieuwenkamp: een typisch oud grachtje met verzakte muren. Er omheen hingen allerlei leuke dingenTLssen en en Dante^S^rf1 ' ** «aske^s VaT Goithe

«fclT ï , . in den hoek bii het raam. waar door de ?aïm"ad di°„°d "F* ^es< WiüyTL boveï

s^n ^gt^en^^ «™

Sluiten