Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zijne sterke armen, zoodat ze haast stikte 7u „-„«„f van zijn kracht; ze voelde zich bJ^^SjSS en dat was zalig. Slap en weerstandloos gaf zij zien hem • LZ^J^ F iaar we9vlöeide als hij haar kuste^ls' Heefenbezwtïlf T T*™ !»" <* deTarevoeidT verboroen v2 t„ ^unde.Zlj te3en hc,m aan- Tot een vreemd, bloed 9to dte „l^ï 31 bC5°n tC flloeien' haar bedwelmde spanden en r,,9r? 9* ^ °P9e>aa9d. hare zinnen zich SPnrU« m terU9 be9°n te kussc° met lanoe oer-

sende zoenen ~ tot ze moê en af, zonk tegen zijn bSrst

stralend & '^t'" u** ^ dan wel' ^oSAhoofd

3215b 9 p a,s ecn 5lddcrin9 haar lan9s

aanziende. W 9emaakt! antw°°rdde zij. hem fel

schrikï?bAnkT,L' v h!.d hlj ec,ns 9cvraa9d. als met iets verK?" » °°rde D°9 den klank van zijn stem toen hij dat zeide Het was een der eerste dagen van Ln huweliS rei^ op een hotelkamer in Nice. Zij had moeten lachen om JLSjWL ycrschrikte da* zij er in hoorde. Si lag ta e^ ït^lJf hij,St°nd Wat dlePcr de kamer9 in. «

sr'S-opD-rH^,)?e;S™e0Ic,9m " k»,i«»d

neeren dag het frissche water na een gloeiende woestHnri*. k^t9eï9\nvoa°0k da9en VOOrb,J ^ «S£ hSÏSS

Sluiten