Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geruisen. Ze moest eensklaps denken aan het roffelen van den regen op de bladeren van De Groote Brink, waarnaar ze zoo dikwijls 's nachts had liggen luisteren; dit was een heel èndere regen.

— Zie je die man met die kap over zijn kop, tante; daar met die groote pellerienjas I schalde Bobs stem.

— Foei Bob, lachte Annie: — hebben menschen nu koppen ?

— Nou ja, zei Bob, even schouderschokkend. Hij lag op zijn knieën en probeerde met vochtige vingers de ruit aan 't zingen te krijgen. — Vanmiddag aan tafel, met de wijnglazen 1 Die zingen éénig, 'waar tante ? ...

Henkie, met zijn wat doezige hersentjes, was nog bij de „koppen".

— Paarden hebben wèl koppen, is niet tante? Menschen hebben hoofden...

— Paarden hebben óók hoofden, wijsneusde Bob. — Meneer op school zegt...

Annie luisterde niet naar wat de jongens spraken, zag de kamer in, naar den kring om den haard. Het was bijna geheel donker nu; alleen de haardvlammen zetteden de ouderwetsche meubels in een rossigen gloed en daarvóór de gezichten: Jo met haar arm om haar vaders schouder; Willy naast baar, het verst de kamer in; ze praatten met z'n drieën over de politiek; mama Ter Kraane zat met een haakwerkje waarin traag de pen bewoog; af en toe, als ze meende fout te zijn gegaan, hield ze 't even wat dichter bij het vuur en tuurde. Marie, de armen op de borst gekruist, leunde wat. achterover in haar stoel, een voet op de haardrichel; ze lachte met Gerard, die haar te plagen scheen met haar vacantie-kolónie. terwijl zij hem terug plaagde met zijn luie leventje aan 't Ministerie. Af en toe bukte hij zich naar het vuur om met de tang een blok wat te verleggen.

— Annie, kom je niet hier zitten? had mevrouw even gevraagd. — Er is hier naast me nog net een plaatsje voor je...

— Nee oma, tante Pop blijft hier bij ons voor 't raam, besliste Bob.

— Ik pas wat op, dat Henkie niet van de vensterbank valt, mevrouw.

<— Een dubbeltje boete, Ans I riep Gerard. — Weet je wel, dat was het besluit van onze vorige algemeene vergadering : zullende zij voor eiken keer dat het woord „mama wederrechtelijk .door haar vermeden mocht worden, gestraft worden met een boete van één dubbeltje, oftewel tien ronde

Sluiten