Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zX WoS u*? 2E dcn.kcn: Wcl n knaPPc man met zijn blonden baard, maat 'n meer vrouwelijk type, om't zoo eens te zeggen. Gek dat op Willy juist ha ar keSege vallS was. terwijl dat andere soort van mannen haar toch altijd juist had aangetrokken ... "

Door 't van Stolkpark reden ze naar huis terug, 't Was* een heldere avond vol sterren; in de lucht zwijmde een geS van kamperfoelie. Pittig roffelden de paardenhoeven hun"weëS\«nmS CCn °°9zablik \ot vierkwartsmaat verbrokkeld, op doffer 1 d^Ktrommclend te9ra de villa's, dan dadelijk weêr dotter in de schemerige tuinen versmorend.

«iLhA ad ^ dicht teflen Wi"y aangedrongen, zat met zijn hand in de hare. Telkens moest ze aan Fré denken zooals hij daar stond in de lichte vestibule, z«n«ogen Tn de hare en dien lach om zijn mond. Zij had eeTgevoS a °DSfiegV? Wmy- M ™ wrevel tegenS*

En zij dacht aan wat de laatste weken als een licht rozia wafjkoVrnh°PCtd VCTlan9Cn aaD den hcmel van haar 32 maar nl ^IX*0 ~ CCD WoUcje' ° heel hcht « even maar. nog nauwelijks waarneembaar... Zou ze er Willv over spreken al; over 't geluk dat. heel misschien. . Maar

l^'J a\ f068* 2e **«heid hebben; 't kon heel

best zijn dat zij zich vergiste... - ^

«„.51 dnib? uW8t innifler **» hand n°9? Het haar hoofd STS 2^2 h? ^^ussen. Zoo zag zij. hoog boven

zaï^^Lrt"8 lUCP' *e mct 9°cd donker werd in deze zomer-zwoele da9en. de sterren wandelen...

n

éJ± b*S tl0?**9 zekerheid. Dikwijls voelde ze zich wee

2 zffh hÏÏ ' °PStr^ Welk flevod dan meestal wegS n/wM^^d aangekleed en enkele uren van haar dagleven geleefd Doch dan plotseling, vooral als zij zonder er bi, na dl t *ï AlCbt watLvcrmoeid had. konden die duikelingen t ^ «"* ^ te «* -''

H^nl^ °ud u™3?' met 9rijze bakkebaarden en een hef gezicht, een gezicht-dat-rust-gaf, vond Annie altijd. !§ *ette ZUA tegenover haar en sprak over allerlei heel gewon"

Sluiten