Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want ellendig was en bleef het; nu -gisteren weêr dat gesprek met oom Dolf die daar zoo onverwacht uit Arnhem voor zijn neus had gestaan. Het was niet alles: op 't onverwachtst te moeten hooren, dat je ouwe heer en vrouw er ieder op eigen manier knap het handje van hebben den boel er in den kortst mogelijken tijd door te jagen. Zóó ver was het nog wel niet, maar toch... oom had hem dringend aangeraden niet al te lang in Leiden te bhjven rondboemelen; als hij vlug promoveerde kon hij carrière maken in Indië of zoo... oom zou wel helpen. Jawel, dat wilde dan zooveel zeggen als:, beste jongen, je zult je handen uit de mouwen moeten steken... Waarom eigenlijk? Als 't eens mis liep, was grootma er dan niet nog? En verder had je die kolonie, van van Eeden, of-wie-er-dan-nöu-zat, kolossaal interessant! Bleef zoo iets eigenlijk niet je voorland... als je als fatsoenlijk, niet-uitbuitend mensch je leven eindigen woü?...

Hij was doelloos de Zeestraat ingeslenterd naar het Noordeinde toe. Daar liep hij van Hemert tegen 't lijf, die bij Rurup den coiffeur, vandaan kwam.

— Zoo Don Juan, heb je je weêr flink laten pomadeeren, mooie jongen I

— Jalouzie man, lachte de officier zijn tandenlach, die iets wreeds en iets charmants had tegelijkertijd. — Maar wat scheelt je kerel, legde hij zijn hand op Roberts schouder, terwijl ze samen opliepen.

— 'kVoel me beroerd, 'k woü dat ik er uit was, antwoordde de jonge Hada somber.

— Ha ho... is het zóóver? De officier floot even tusschen Zijn toegespitste lippen. — Dan voel ik me zedelijk verplicht, jongeneer, je veihg in handen van je huisgenooten af te leveren. Maar geen gekheid zeg, ik had je toch nog willen spreken over de courses van den 8en. 't Is nu wel zeker dat van der Ghemeren zal uitkomen met Clarabell in de hordenren. Wat er op dat peerd zal gewed worden!

— Ach, dat beroerde wedden; t heeft me al geld genoeg gekost.

— Ja> waarom doe je 't ook... haalde de officier zijn schouders op.

Zwijgend liepen zij de Laan Copes tot aan het huis van de Hada's.

~ Ga je nog meê naar boven... 'k heb een nieuwe kris, zèg; handvat eenig mooi bewerkt, noodigde Robert.

— Als je niet bokkig bent wil 'k graag even zien.

Sluiten