Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 't blcekc gezichtje. Slanke vrouwen komen er altijd goed door heen, had de dokter gezegd, en zijn vrouwtje was slank, o, als een jong meisje. Hij dacht er aan hoe zij, het afgeloopen najaar, op hun' reis, in haar lila wandeltoilet gepromeneerd had in de menschenwoeling van het Dusseldorfsch tentoonstellingsterrein —; wat was hij trotsch op haar geweest; scheen zij niet mooier en jonger dan de meeste mondaine vrouwen die hij daar gezien had?

— Wim ...

— Wat is 't, heveling?

— Hoe jammer dat we nu niet kunnen schaatsenrijden, hè?

— Het volgend jaar, troostte hij.

— Maar dan is er misschien geen ijs...

Het waren de laatste woorden die zij sprak. De weeën volgden elkaar nu zeer snel; de dokter installeerde zich; fluisterde met de zuster voor de waschtafel.

Des middags om tien minuten voor half zes werd Annie's dochtertje geboren.

VI

Voorzichtig schoof Annie de crême-kanten gordijnen ter zijde en legde Carolientje in haar wieg. Achter haar ruimde het kindermeisje het luiermandje weg, het kommetje, de sponsjes. Annie keek naar haar baby met een verrukten glimlach. O, 't was nog wel geen mooi kindje, maar het was zoo'n dot, zoo'n dot... Met geknepen vuistjes lag het op het witte kussentje, de oogjes gesloten; op het rimpelig hoofdje met de frommeloortjes pluisde wat heel fijn dons —» „nesthaar", plaagde Willy, dat nog allemaal uitviel — maar zij, Annie, vond het schattig. En op de nageltjes was zij bepaald verliefd! Zoo klein en zoo teêr en zoo roze-doorschijnend — ze werd niet moê van er altijd en altijd maar weêr opnieuw naar te zien.

Jongstleden Zondag was kindje gedoopt, en grootmoedertje over geweest om de plechtigheid bij te wonen; Caro^ lientje was dan ook haar petekind. Voor van den zomer hadden ze al een invitatie naar De Groote Brink. O, wat zou 't zalig zijn om baby daar te rijden door de schaduwvolle groene lanen; wat zouden Bert en vrouw van der Kamp en al d' anderen kindje bewonderen! Hoe gek: zij als moeder van den zomer op De. Groote Brink 1 Als 'tnu maar zomer werd... W

Sluiten