Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lirSff,'.» dlCf?ote ka,mers'met de Venetiaansche kronen, de vtTde T^^^t^ 90?d.gebiesde lambrizeeringen! Jonnen F? ^ ^ Aan tafel had ze naast den

K? !?3h°f 9C2ften' do1 fleamuzeerd door zijn flirra-

üon. welke zij natuurlijk niet au sérieux genomen had ~ Waarom was dat alles voorbij nu weêr; waarom oina alles

nota/? En " ^ ^ « * 't^Sd^.

noten? En waarom was, wat het ééne oogenblik heerliik scheen een volgend kleurloos en vaal? Kwanhé door dén S^ef llf taai, 9duk omLC^entjenietkTnv2tnSen^

J^l °P *? °°9enblik °«9on het kindje klaaglijk te huilen

klok-t'wï' noaSCh StCHetje- ^keeknaardefaSché KioK t was nog een half uur te vroeg; toch zou ze 't fleschje maar vast laten warmen...

rJSiJ?eldc 91119 toen naar de wieg terug, nam Carohentje er uit en suste het op den arm To vond W vreeshjk: schreeuwende kinderen er uit te nemen °?twa nfete dan verwennen, zei ze... Maar Annie kon schreeuwende kmderen niet verdragen; 't maakte haar nerveus

mefrauwTf h°°fd °m dc deur' ~ Wat

AnlielSS ht/ThjC ^ f T; *e nu ^t 1 zei

Annie kort. haar sussende geluidjes onderbrekend. — Jawel mefrauw...

h F?. j?* dé déur dlcht!! riep Annie boos. f„ 7,5! k"1*1^' geschrokken van haar harde stem. begon luider te schreien. Annie werd wanhopig; het gekrijsch aina haar tTh^l ^ SDeed J° haar herLn^ Het wLÈten

ktadfe in h?iC dTde elnde,oos- En onderwijl kromphet haar schoot, wrong de beentjes stuipig omhoog bewoog spinachtig de magere vingertjes. Het kopjTwS vÏÏtrokz^ ^o-Peld appeltje; het tandenloJsmondï

Sschriinde 2» h°J,,d0nker 9at' waaruit het geluid SS een dwingende dreining. vermoeiend-

zo^ -9en A^t 43 ?!,fe fnnietsaanvalhgs aan het kindje. vS'h^r moeder ^ ^ "* de Spottendc 9*~9d« d«Sj 7al mCt Cat?hentje weêr op en neêr gaan loopen iete oet.ïamer' TktUi96liJk SUSSendc- Er kwam iets dol. wL9 ?^ i°Ver haarj ra weêr vodde zij zich moê... ze werd oud En toen het meisje eindelijk het fleschje had boven gebracht en 't kindje in 't wiegje tevreden mg te

Sluiten