Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet meer denken: c'était passé... zij was aelukkia met haar man met Willy al reed hij dan g^aafd 9 A™! j7l I*wond«te Wülca> de gemakkehjkheid waarmede Annie met Bertus den koetsier te spreken wist; hij begreep hun jargon soms niet. en als hij er naar vroeg lachte Annie maar en verwees hem naar zijn wetboeken.

Eens, toen ze op weg naar de kassen waren, had zij plotseling zijn arm gegrepen, hem staande gehouden. - O In aI' V7uCt * * dat * alöJd bulten wonen kon. .

mnïlf i 'w,*If Dlct' • • of • • • misschien «* wél mijzelf, wel een déél van mijzelf, maar een deel dat niet goed is; waarvan ik hier. op De Brink, niet houd. Willy waarvoor ik hier béng ben... "««y. •

Hij zag haar aan. begreep haar niet. - Je zoudt toch op den duur niet buiten het stadsleven kunnen, heveling. geloof ik aarzelde hij. niet wetend of hij 't goede antwoord gaf.

239 21,uhcm aan* als*met m vage teleurstelling; toen drong ze hem voort, stiet het deurtje open van dé zonnige kweekerij. _ Ach nee. dat is misschien ook wel f°°' • • %,zoa/t 0°k, ^t buiten kunnen, geloof ik; alleen ... uc zou willen dat ik het kon...

Na het ontbijt - omslachtig-ouderwetsch - met grootSStmf ^U?°TVJ Netheide. - ^ootmoeder had8 een Christelijk dagboek in den laatsten tijd, waaruit zij voorlas.

mJ^J|ttbPlook1de knecht cn de meidcn en Annie's juffrouw a b^enkoinen. hetgeen Annie alles bespottelijk zou gevonden hebben ware het grootmoeder niet geweest die het

hST-m"' m j .ODtbi,t 9109611 2ii het bosch weêr in. of dwaalden over de landwegen; het koren was binnen gehaald en de velden lagen stoppelig-ruw onder de wijde blauwe luchten, waar witte wolken zeilden; hier en daar was een aan. 4Ploegen; moeizaam stapten de zware paarden door de ogge kluiten. Dikwijls zaten ze op het plekje „op de heuvels , waar hunne liefde was ontwaakt; dan spraken SST • ,en9aaementstijd. of lagen stil lang-uit te staren naar de ruischende dennentoppen.

nr>SH^dS9t & hf\ warm was' de zon te blakeren stond op de wijd zich strekkende gazons met de felle bloemkleuren.

dT^hS ™T °ndcr dc koelc Schutting der veranda, ta de schaduw der marquise; hielden grootmama gezelschap. Of zij toerden, of speelden tennis op Dennenhorst, in a verschemerden zij. in luie drooming liggend

in de makkelijke rieten stoelen der veranda, om demtimiteit

Sluiten