Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zitten ak zij met uitgingen naar een concert of dineerden

ÏLw^fl ^ maal °°k de Frans<*e opera maakten zij het zich in de huiskamer gezellig. Zij waren begonnen aan een boek van Dickens; Annte^w^tTrnS de boeken van Dickens. Zij lazen om beurten. WiUy hakkelde wat. excuzeerend zijn schoolengelsch; Annie proestte _.en'oe,om cen uitspraak; moest hem verbeteren Soms ook stoeiden zi, wat; plaagde Annie hem; kietelde hem* A?* ft ^Waalbi teflen kon- Dan 231 hiJ «aar na om

ïi SSl^mAa dE mCubcls van den salon- Lachende gS zi, zien gevangen. a

slo^r^inwiiL11331 °P rijn Scho(lt had Setrokken en kuste. ÏÏ^S iP*lotselma ,haar 3110211 om hem heen en zoende hem terug met gretige lippen.

— Kindje... lieveling... niet zoo heftig; heusch. ie stikt orukftaV; Sm°°rde & Stem' Sü''Ver p«*te zij Sar^men

lt drin^, ha°aenCn ""f °P,.2iin m°nd Maar ^ 2ich los. drong haar van zijn schoot, stond op uit den cranaud

waarin zij gezeten hadden; streek zijn haar glad * Annie stampvoette, ontnuchterd. - Hè, wat ben je toch

orrS H« i!i J1 2m niet' zonk Makkend neêr op den* grond. Hij voelde dat zij weêr had willen zeggen het woord hem vroeger al eens. boos. in 't gezicht Jepooid en hS haalde geërgerd de schouders op. gegooid, en hi,

fa %ije>nmokten heelen verderen avond, hij zich dompelend in een courant, zij zwijgend achter het theeblad, prutsend aan een handwerkje. prutsend

,,-J0en, °P dc slaapkamer, een poging aanwendde ter

hB^rfïïSf' ki ^ ^ afgckcCrd' was ™>g lang met haa Pt ******* terwijl hij reeds in bed lag

kin l°„ ,°°k 211 ta: trok dc lakens tot aan haar

kin en draaide het knopje van 't electrisch hcht om Roeien nacht, zei ze in 't duister, koel. En hij: - Slaap wel

wakL^f wodeT6961 eCDS' lafleD ^ n°» Ian«cn **» Doch den volgenden morgen was alles weêr goed geweest ak van zelf als voelden belden zich dwaas te héK

tSrZ * *?aamden *J *- **» een woorï of bWc elkaar nog aan dien vorigen avond te herinneren. Zj°° "epen de dagen naar den winter heen...

XI

Het was op een middag in *t begin van December -

Sluiten