Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te wachten op een tram. Zij was heel kalm; voelde zich weêr gewoon worden langzamerhand.

II

oM^LÏ? t ^iUtm beZOrgd haar gezien, gevraagd of haar ie s scheelde. Ze zag er slecht uit. . dach? hii • het

?«n mmtVe felheld van « electrisch «<*t der huiskamer zoo bleek zij was. met blauwe schaduwen om neus en oogen

™mTÏ.« ? u64" 21,11 318 we van avond thuis bleven?

in deï.,7 Je f** Wf' m°ê' 9e,oof ik' Mls**ien 5n ' W de laatste weken wel wat veel 's avonds uit aeweest V^e dlnéLicS' kort achter elkaar- ^ dan UU9ewecst- • } ~ wïlfJi 7 V!°9CrS kummeldcn nerveus met haar brood. fw , K den dokter maar nlet vast laten halen?

hijlalm nüsschien zoo verkeerd niet zijn. antwoordde

a^?iVSaakte eVCn CCn ,snuivend geluid, als wel méér den laatsten Ujd. wanneer iets haar ergernis opwekte. Zij frommelde

: lZ ZT haar ïïd * - P'°P

nf^h^

mijn gezondheid spreken, wil je?

„,=,7 "ecl 9J°ed' kl,ndje •'' antwoordde hij. nu van ziin kant wat geërgerd over haar hoogen toon. ' Zonder veel woorden vervolgden zij den maaltijd.

Tf>len„aj°nd' °P, het c°nccrt, scheen zij jeugdiger dan ooit

liïïïlt™1^1*™? m haar blauwe9so9r«e meX

-Êtf^'fi^V101 i?le °°9en naar haar heen - Kijk. daar heb e Annie Hada ... Annie Ter Kraane

Jnn«. ! , Cn knap paar' vindt u niet? En wat zietzii

jong: je zou niet zeggen dat ze al moeder is '

kniktedooTd^'iT'naai DUnne ^okenplaats^zoekende. ; £Ï hïkln ken?SSen tOC- Zlj men naar haar

hef als^as W „ «LCn ^ maakteharcn9llnilachblonder Iü. i' u i ,'.nV 2l* ^h gedragen voelde door bewonderina

wel heel gemakkelijk om hef terijn, hef te glimlachen'

en weêr^^f 1de .S°f"* Van W «Kï»3^ voelde" ch LTLTl1S1CheD ^jkcn' h°0rdc 2ll flulstcrem Zi ^a^t dat ^ ^9 DU : bC9rCCP Dlet dat van vanmiddag fl wist dat ze er goed uitzag in hare lichte iaoon • dat » een kleurtje had; dat Willy aan den dokter nietTeerdacht

Sluiten