Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kind stond in haar box, tippelde voorzichtigjes het hekje tengs op haar dikke beentjes. Annie informeerde bij de juffrouw of ze zoet was geweest, al haar pap had opgegeten en de juffrouw antwoordde, zonder dat het recht tot Annie doordrong wat ze zei. Zij knielde bij het kind. nog in haar wandelpak, en liet toe dat Carolientje met de handjes aan de veeren van haar hoed trok.

1 Zoo vond haar Willem toen hij thuiskwam, wat vroeger, om haar te verrassen; ook hij ging meestal dadelijk naar «de kin-

1 2 5fma' Hli,kustc 2l,n v"01™ en st°eide met zijn dochtertje; eindigde met haar op den schouder naar beneden te dragen waar de meid de tafel dekken ging.

--Den volgenden morgen, na het ontbijt, toen Willy naar |*ijn'kantoor was. zette zij zich met een boek in haar bou-

K£& T\ ilül Wff zcJ2lttcn' faet boek in haar schoot. I opluisterend telkens als zij de bel hoorde gaan: of zij Fré's stem ook hoorde Het liefst zou zij in den salon zijn gaan

I ff" naai buitCn, tC kunnen sPledcn ov« de straat;

maar dat stond te gek tegenover de booien; zij zat daar s mbrgens nooit.

stan^n 9Cbud 7elkens boorde zij Bertha's voetstappen in de gang beneden, en haar stem die sprak tegen de leveranciers. Een paar maal kwamen de stappen ook de top op, werd er getikt Dan. als Annie niet heel duidelijk

*dT2fn ^dMat h6t Fré,niCt was die sprak, beneden aan de deur dan klopte, terwijl de stappen de trap op kwamen ; haar hart tot hoog in haar keel. Gesmoord -na den fik 1 f keiV2l^nnCn- ~ Mevrouw, daar benne ze van Krul, den .S^tf' °m dcieê9e doos' 'k ^n 'm beneden in ? wachtkamertje met vinden; heb u 'm misschien ergens anders

TJ^L A .f uS ,daar °ok de ï°aQea van Belinfante om antwoord op de boeken...

■ Anr»ie nam het briefje aan en stond op. Ze voelde zich s verhcht en teleurgesteld tegelijkertijd. ~ PDe doos staaTonaer 5»nK de huiskamer. Bertha; ga 'm maar even halen,

* in dien tusschentijd wel naar de boeken sraSltf^n,^1^115''8 kamJer: ver9eleek de titels van het Wn oo^9e'bOeke0 mf' de titeIs van haar hjstje; Willem verwJ? V-n V3n Stockum- 2e moest dus vooral niet de verkeerde meegeven. ,

Weêr in haar boudoirtje terug, waar het boek nog lag 2w v^BtfbBak1h« dezelfde passage een half uur geleden gelezen, bleef ze zitten en staarde in den tuin. Het weêr

Sluiten