Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der klerken stonden, kaal-houten banken met inkt beklodderd

5, 9fT£ Stuk^eD 9CIafcld cn smoe«Hg bordpapier op de schn,fylakten. Toen ging zij naar 't achtekantoorreen kamer eigenlijk, waar de bureaux ministre stonden van Willv en meneer de Vreese. Op 't bureau van meneer de Vreese stond het portret van zijn vrouw, en Annie. in haar jolioe bui nog van straks m het bosch, nam het op en critizeerde 1 a& ~ Net~n naaister °P haar zondags toch, die Tet de Vreese... Zij en mevrouw de Vreese deden elkaar slechts ^fJ^a VWte' ^leefdheid; noemden elkaar

beide^anulies^ ** met 619 tussd*° d*

; sch^jfS WiUy lachcnd*ecn paar bricvcn

Ook op zijn bureau stond een portret; een miniatuurkiekie I eigenlijk: Annie als meisje in een wit japonnetje op Won

van DeGroo e Brink temidden van haar kkp wiekende^uK! I ja"™ 4 toch idioot °P dat portret, hè Wim?

I critizeerde Annje voort. - Maar 't licht was ook zoosnel

op dat grasveld Zeg. waarom hebben jullie hier ntet wat

meer gemakkelijke stoelen?

u Ët EltJeg' waar?m, maak W eigenlijk niet dat ie wea komt, criticastertjel lachte Willem, haar bij de schïudS! : pakkende en kussende op 't voorhoofd. scnouaers - Pas op mijn hoedespelden; ik priem je de oogen uit!

p r^r™ dc 9cwapende macht ^ooJii

™Wi?ly lachte\2et,te baar de deur uit, want hij zag in de ontmn^r T /*" ^«.f1 *?» uittrekken. In degang ontmoette Annie een tweeden kantoorheer, die beleefd zijn . hoedc afnam en door Annie beloond werd met een genadig

Fr?Pd Jen„ 11331 ^aa m°C,St 2? eensklaPs weêr denken aan E"-i ■ ? vanmiddag zéker komen zou. Het was in hare fmmin9 ak «« donkere schaduw nu plotseling; ÖL * ^ 9duk ^ ^rstoren. Even kwam, bij den Scheveningschen weg de gedachte in haar op linksaf te slaan de boschjes in, daar ergens te gaan zitten opPeen bankje of een paar vizites te gaan doen (maar daar was ze nieioo gekleed), of che tentoonstelling te gaan zien in den Kunstkring W JFÏ a^ midda9 ult te bHjven. zoodat Fré

r n 2°U thuis' den 2akdoek aan de meid zou moeten afgeven. u

Sluiten