Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan. — Ben ik je rekenschap verschuldigd ? vroeg zij hoog

- Ja, ja, voor den duivel jèl siste hij. - Ik wil weten wat je bezielt in de laatste weken.

-En ik wil weten wat jou bezielt! voer zij eensklaps heftig uit: — dat je flirt met moeder en met... met Irma van Halsteren en met... met iedereen... Maar ach. wat praat ik ook: aHe mannen zijn tóch hetzelfde... schokschouderde zij.

Een paar heeren kwamen den hoek om. druk sprekend over paarden en jockeys. Hij stiet haar voort, ging naast haar, als kwamen zij zoo even aan. — Kom vanavond bij me, als je kan; ik bhjf hier niet eten, zei hij dof. — We moeten eens praten, want er moet tóch verandering komen, hoe dan ook; ze beginnen te kletsen geloof ik, en... ik kan ;;mijn carrière niet opofferen aan een gril... want dat blijkt het, nu je zelf... enfin, je begrijpt...

Zij knikte, en zwijgend gingen ze tot aan het hotel waar

zij gezegd Damen' mCt dcn terug gaan* had

VIII

Thuis, ging zij dadelijk naar de kinderkamer, waar CaroMentje, een slabbetje voor, door de juffrouw gevoerd werd Annie. met een korten groet aan juf. zette zich gekleed als zij was aan de tafel en staarde naar haar dochtertje

7 Mamma, mamma! taterde het kind, met een lepel op de tafel slaande. Een glimlach trok even om Annie's moni doch verstarde dadelijk, en zij zat weêr beweegloos. als levenloos, en staarde.

De juffrouw had al een paar maal. sluiks, het hoofd ter zijde gewend, naar Annie heen. verwonderd. Zou mevrouw

£*T. jt!LWat 239 2e blcek; 2e »B « slc<*t uit in den laatsten tijd; zou het waar zijn wat er gefluisterd werd:dat er iets was tusschen mevrouw... en een officier ?. Als er iets was - maar zij, Anna Walen, geloofde het niet. sprak het pertinent tegen als ze zulke praatjes hoorde - èls er iets was... dan had mevrouw er geen plezier van. kon je wel zien; dan was-i zeker slecht voor haar, want 't arme schepsel zag er fataal uit... met die starende oogen en dien mond, die trok als had ze pijn... Zóu maar eens wat praten, wat van Carolientje vertellen; misschien dat dat haar wat opmonterde ...

Sluiten