Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

HET meerendeel der volgende schetsen ontstond in het bosch, waar de dieren, die ze behandelen, vlak om mijn tent heenleefden. Ze zijn alle natuurgetrouw en geven tevens een kijkje in sommige weinig bekende levensgeheimen van een massa vogels en dieren — schuwe, wilde wezens meestal, die zich verbergen voor het aangezicht der menschen en hun nesten of holen in het hartje der wildernis maken.

De schrijver trachtte de oorzaken op te sporen van de dingen, die hij zag; de beteekenis te doorgronden van dat raadselachtige, dat vogels en andere dieren in hun doen en laten hebben. Wanneer deze schetsen dus een geheel vormen, is dit daaraan te danken. Een poging tenminste om dat raadselachtige op te lossen kan men in de inleiding tot dit Dierenleven, het eerste hoofdstuk, vinden, waar tevens inlichtingen over doel en onderwerp van dit boek voorkomen. Evenals in mijn vorige uitgaven geef ik de dieren hier de namen, die ze van de MiliceteIndianen gekregen hebben en ik doe dit deels om de prettige herinneringen, die ze bij mij opwekken, deels om het persoonlijk karakter, dat elk levend wezen er door krijgt, maar toch

Sluiten