Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen ik na dat merkwaardige voorval door het schemerige bosch naar huis ging, moest ik er aldoor aan denken, hoe ikzelf op net zoo'n manier had keren zwemmen van een grooter jongen. Hij van zijn kant was niet zoo behulpzaam, maar genoot des te meer, en. van den mijnen kwam er heel wat meer geplas en gespartel aan te pas, dan bij de vorderingen van de jonge ottertjes. Dat merkwaardige tooneeltje aan de kalme rivier <— en zoo worden er 's zomers in 't bosch wel duizenden opgevoerd, zonder dat iemand er op let — opende mijn oogen het eerst voor het feit, hoe het dier, dat in het wild leeft, bijna alles wat het weet op dezelfde wijze moet leeren als wij; en om het te leeren moet een ander het hem bijbrengen. Daaraan dacht ik toen ik, uit mijn oude opschrijfboekjes en zomersche dagboeken deze schetsen verzamelde. Vanzelf scharen zij zich om één hoofdgedachte; deze namelijk: van hoe vérstrekkenden invloed de eerste opvoeding op het verdere bestaan van elk levend wezen is. Dat een dier dezelfde opvoeding krijgt als wijzelf en deze dus hoofdzakelijk van het onderwijs afhangt, is misschien een nieuw gezichtspunt op 't gebied der natuurlijke historie. De meeste menschen wanen dat een dierenleven in de natuur geheel beheerscht wordt door zijn instinct; en zij, die meenen dat een kinderkarakter al grooten-

Sluiten