Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging. Toch zijt gij gebleven die ge waart; onveranderd bleef uw vriendelijkheid; evenmin als vroeger kwam 't in uw hart op ook maar een schepsel kwaad te doen. Wat is er dan toch met dien zoon van Kis*) gebeurd? Eenvoudig dit: dat er op zekeren dag, toen het hertje achter zijn moeder aan liep, een geur uit het kreupelhout dreef, die niet in het bosch hoorde. Nauwelijks had de hinde dat geroken, of zij wierp haar kop achterover, stak haar neus in den wind, snoof en met een sprong en een doordringenden kreet, dat het hertje haar zou volgen, snelde zij weg. Zoo n les hoeft maar zelden herhaald te worden ■— van dat oogenblik af beteeken t een bepaalde geur gevaar voor het hertje; en als de wind het gunstig gezind is en de lucht nog eens in zijn neusgaten wuift, zal het wegspringen, zooals hem geleerd is. Negen van de tien herten, die in de wildernis bij onze nadering op de vlucht slaan, hebben nog nooit een mensch gezien of kwaad van hem ondervonden ; ze gehoorzamen dus eenvoudig aan een der voorschriften uit hun jeugd. Ge kunt de waarheid van deze bewering nog eenvoudiger op de proef stellen. Zoek in 't voorjaar eens een kraaiennest (ik kies de kraai, omdat Zij de slimste vogel is en haar nest niet moeilijk is

') I Samuel 9 ; 2: Van zijn schouderen en opwaarts was hij (Saul) hooger dan al het volk.

2 17

Sluiten