Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen; want 's zomers is de natuur net een groot schoolgebouw, waar in lokaal aan lokaal allerlei verstandige, geduldige moeders hun kleintjes les geven, en waarvan onze bewaarscholen slechts gebrekkige, tweederangs-navolgingen zijn. Dit is eerst eens een praktische school, waar alles gaat volgens de regelen der kunst; en zoo'n oppervlakkig Fransch of letterkundig vernisje kan er hier niet mee door! Gehoorzaamheid doet leven: dat is voorschrift n°. 1. Wat jammer, dat wij menschen het niet beter geleerd hebben! In de natuur kent elke moeder het; zij dankt er haar leven aan; zij stampt het haar jongen in. Andere voorschriften komen pas in de tweede plaats: wanneer ze zich moeten verstoppen en wanneer vluchten; hoe ze moeten neerschieten en hoe beetgrijpen; hoe ze die groote verscheidenheid van dingen, die ze in de. wereld zien .— klanken, die ze hooren, geuren, die ze ruiken ■— uit elkaar moeten houden en in hun geheugen prenten, om oogenblikkelijk de daad te laten volgen, zoodra iets tot hun bewustzijn doordringt — nog eens: al die verrichtingen, die niet zoozeer een zaak van 't instinct zijn als wel van zorgvuldige oefening en nabootsing.

Bij de opleiding, die ze daar in 't bosch krijgen, gaat het om het leven ; daarom heerscht er ook een tucht, zoo onverbiddelijk als de dood. Iemand,

23

Sluiten