Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsof Meeko ze haastig van zijn gele voorschoot had gestreken, toen hij te voorschijn schoot om te gluren naar Mooween, die voorbijging. Ginds is 't spoor van een „mink", en 't is zoo klaar als de dag dat Cheokkes daar een poosje heeft gezeten na zijn kikvorschenontbijt. En kijk eens hier, terwijl ik lui met mijn beenen boven de trage beek zit te bengelen, hangt er aan een boomstomp, waar ik met mijn elleboog tegenaan kom, een gekronkeld geel haar. Dit verraadt mij hoe Eleemos, de Leeperd, zooals Simmo hem noemt, er een hekel aan heeft om zijn pooten nat te maken en daarom een omgevallen boom of een steen in de beek als brug gebruikt, net als zijn soortgenooten bij de kolonisten. — Vlak voor mij lag nog een ge¬

vallen boom zóó langs het water, dat geen dier er over zou loopen, of 't moest een „mink" zijn op roof uit — gevaarlijker beest zou er niet over denken. On-

Sluiten