Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gewoonte hebben zoo dikwijls achter elkaar te loopen «—■ zelfs als ze al lang volwassen zijn <— soms wel een stuk of zes achter een wijzen leidsman aan, zoo zorgvuldig in zijn spoor, dat ze maar een enkele prent achterlaten. Misschien gebeurt

dit ten deele om hun ouden vijand, den wolf, en hun nieuwen, den mensch, om den tuin te leiden : het spoor van de zwakken is dan in de stappen, in de hoefpr en ten van een grooten bok ver¬

borgen ; maar het geschiedt ook ouder gewoonte en wijst op den oefentijd, als de hertjes voor 't eerst het vaantje leeren volgen. Na die tweede ontdekking ging ik 's middags vaak naar een bepaald punt op het meer, het dichtst bij de schuilplaats der hinde, wachtte dan in mijn kano.

**, tot de moeder te voorschijn kwam en zoo verried waar ze haar kleintjes verborgen had. Het leek wel, alsof de hinde altijd uitgehongerd was, doordat haar jongen grooter werden en zij ze nog steeds moest zoogen. Als ik daar in mijne kano zat te wachten, hoorde ik gekraak in 't struikgewas, wanneer ze rechttoe, rechtaan, onachtzaam bijna, op het meer aandraafde,

Sluiten