Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar kon komen, en wat ik misschien nog verder voor merkwaardigs zou ontdekken. Maar bij de eerste beweging, die ik maakte, (ik had als een oude boomstomp boven op den heuvel gestaan) sprong er met eensnerpenden alarmkreet een her tekalf te voorschijn, dat mij klaarblijkelijk van-het kreupelhout uit, waar ik het niet zien kon, had gadegeslagen. De hinde wierp haar kop in den hek en keek mij strak aan, alsof zij uit die waarschuwing meer begrepen had, dan ik voor mogelijk had gehouden. Zij aarzelde of zocht ook geen oogenblik, maar haar blikken richtten zich onmiddellijk op mij, alsof dat geluid van het hertekalfje beteekende: „achter je moeder, op het pad bij de tweede grijze rots!" Toen sprong ze weg, vlug als de wind den heuvel aan den overkant op, boomwortels en rotsblokken over, alsof ze op stalen veer en ging; en bij eiken sprong klonk haar heesche schreeuw, terwijl haar waakzame kleintje prachtig zooals 't hoorde haar volgde. Op 't eerste sein van onraad ontstond er een geritsel in 't kreupelhout, waar zij gestaan had, en sprong nog een hertje te voorschijn. Ik herkende het dadelijk —■ het zieltje zonder zorg — en begreep dat het al te lang dat volgen van 't vlaggetje veronachtzaamd had. Nu was het zijn kopje kwijt, nu was het angstig, verschrikt, wist niet Vat te beginnen, en kwam net den verkeerden kant uit

Sluiten