Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou de klauw van Upweekis, den schimachtigen lynx van de streken, waar een dichte, lage plantengroei is ontstaan na den brand, die er overging, plotseling aan 't verhaal over dien kleinen baas een einde hebben gemaakt. Het was laat op den

rniaaag.toen ik, op weg naar het meer, langs eenhertepad een hoogte over kwam, en neerkeek in een lang, nauw dal, waar 't vol frambozen stond met hier en daar wat aebla-

kerde boomen, die slechts dienden om de eenzaamheid, het wanhopig verlatene van die plaats te doen uitkomen.

Vlak onder me stond een hert hongerig te grazen ; alleen haar achterlijf stak uit het kreupelhout. Ik stond dat een poosje zoo aan te kijken; toen liet ik mij op handen en voeten glijden en begon er heen te kruipen om eens te zien hoe dicht ik bij

Sluiten