Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen keer bij zoo'n plons met een ruk op, dan kreeg ik mijn vlieg terug of ze raakte verward op den bodem in onzichtbare boomstronken; en heel in de verte, waar het schijnsel van 't vuur wegrimpelde in de duisternis, zag ik dan een wigvormige golflijn wegschieten, om me te beduiden dat die forel van me niets dan een muskusrat was. Toen hij rustig kwam aanzwemmen, had hij mij en mijn vuur gezien en hard met zijn staart op het water geslagen om mij te doen opspringen. Die manier houdt Musquash er 's nachts op na om er achter te komen wat voor raar ding dat toch is en wat het uitvoert. Den heelen tijd, dat ik aan 't visschen ben, staan de groote, donkere bosschen dicht om mij heen stil te luisteren. Overal zijn geuren, die alleen 's nachts rondzweven, als de lucht zwaar is van dauw. Langs de helling ritselt het, klinken wonderlijke kreten, geroep, gepiep ; ook uit het water glijden die geluiden, of ze komen boven uit de lucht, zoodat wij ons verwonderd afvragen welke boschbewoners er zoo bij nacht en ontijd op uitzijn en wat ze toch uitvoeren. Het is dus even prettig 's nachts te visschen als overdag, en hart en hoofd vol indrukken weer naar huis te keeren, al is de vischben dan leeg.

Ik stond doodstil bij mijn vuur op een groote forel te wachten, die al tweemaal boven was geko-

57

Sluiten