Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrokken, met vastberaden moed, met gespannen haan en den wijsvinger los aan den beugel onder den trekker, dan merkt het dier dat ook, wees daar maar verzekerd van.

Ze doen in alle geval altijd net alsof ze het weten; en ge kunt u'gerust hieraan houden — wat ge ook voelt: angst of twijfel of vertrouwen — dat de groote, gevaarlijke dieren het altijd merken en hun optreden juist door het tegenovergestelde gevoel gekenmerkt zal zijn. Dat heb ik altijd in de wildernissen waargenomen. Ik kwam eens een beer tegen op een nauw pad — maar dat vertel ik wel op een andere plaats. Het geroep zweeg; het bosch was donker en stil, toen ik terugkeerde. Ik liep zoo gauw als ik kon naar de plek waar ik terug was gegaan, zonder mij in acht te nemen of voorzichtig te loopen, want hoe ik ook kraakte, de beer zou het toch toeschrijven aan de wanhopige moeder. Toen ging ik behoedzaam verder en oriënteerde mij naar een hoogen boom op den heuvel, die tegen den hemel stond afgeteekend; al langzamer en langzamer, tot er — juist aan dezen kant van den dikken, omgevallen boom — een tak luid kraakte onder mijn voet. Dadelijk klonk er tot antwoord, achter den stam vandaan, gegrom en 't geluid van een sprong — en toen vluchtte er een beer krakend den heuvel op, met iets in zijn bek, dat zwaar tegen

Sluiten