Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen. Overal was het aan de scherpe, puntige uitsteeksels te zien hoe ze waren afgebroken, als de arend ze noodig had.

Die afgeknapte takken wijzen op een merkwaardig staaltje van bouwkunst, dat ge elk jaar zelf kunt leeren kennen door de vogels gade te slaan onder het bouwen. Voor den bodem van het nest zijn dikke takken noodig, waar de grond mee bezaaid ligt. Maar Ismaques komt nooit op den grond, als hij het even vermijden kan. Wanneer hij boven de boomen in zijn vlucht een buitengewoon zwaren visch laat vallen, gaat hij er zelfs nooit heen, maar kijkt hem spijtig achterna. Het kan wel wezen dat hij honger heeft, maar hij zal nooit met zijn reusachtige klauwen op den grond komen, want loopen kan hij niet; hij is er volslagen machteloos. Dan verdwijnt hij dus maar weer en gaat nog eens urenlang geduldig aan het visschen om zich schadeloos te stellen voor zijn verloren buit. Wanneer hij takken voor zijn nest noodig heeft zoekt hij een boom uit en breekt door zijn gewicht het doode hout af. Wil de tak niet, dan stijgt hij de lucht in, schiet als een kanonskogel naar beneden, grijpt hem met zijn klauwen beet, en, door de kracht, waarmee hij neerkomt, knapt hij hem meteen af. Tweemaal vond ik den weg naar de plaats, waar Ismaques en zijn wijfje bouwmateriaal verzamelden, door een geknal, alsof er pistool-

Sluiten