Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerkol scheen plaats te grijpen. Deedeeaskh, de é± meerkol, telt geen enkelen vl li. vriend onder de boschbewo-

jongen iets af te stelen, zelfs niet als de moeder weg was, maar zich steeds vergenoegd met de kliekjes, die ze hadden overgelaten. En zijn schuld aan Ismaques heeft hij ruimschoots voldaan door de trouwe wijze, waarop hij de wacht hield over het nest en eigenlijk over de geheele berghelling. Er gebeurt niets in het bosch, zonder dat de meerkol het weet; en hier leek hij ook net een waakzame fox, die wist dat hij maar hoefde te blaffen, om machtige vleugels en klauwen te doen verschijnen, in staat elk gevaar af te weren. Als er dieren den berg af kwamen sluipen om aan den voet van den boom aan de koppen en graten te smullen, die daar verspreid lagen, liet Deedeeaskh

ners. Ze weten allen dat hij een dief en een bemoeial is, en jagen hem onverbiddelijk weg, als ze hem bij hun nest aantreffen. Maar de groote vischarenden hebben hem vriendelijk en zonder erg ontvangen ; en hij heeft dit ongewone blijk van vertrouwen edelmoedig beantwoord.

Nooit heeft hij getracht den

Sluiten