Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slakend; — net als een houtsnip naar zijn bruine wijfje, beneden in het elzenhout, komt neerschieten : wentelend en buitelend en twetterend. Daarna steeg Ismaques weer naar boven om zijn duizelingwekkender! val opnieuw te vertoonen, terwijl zijn wijfje, dat grooter is, rustig op den sparretop stond en de vischarendjes op den rand van het nest heen en weer sprongen en het uitpiepten van verbazing en verrukking over die verbijsterende vertooning van hun papa! Er is geen twijfel aan, of dit is een van de gewoonten, die Ismaques er in het voorjaar op nahoudt, om een bewonderenden blik te verwerven uit de doordringende, gele oogen van zijn wijfje; maar ik merkte dat hij er meer gebruik van maakte, toen de jonge vischarenden al een mooie, breede vlucht begonnen te krijgen en hij en zijn vrouw ze er op alle mogelijke vriendelijke manieren toe trachtten te krijgen het nest uit te komen. Daarom heb ik wel eens gedacht — zonder ook maar eenigszins in staat te zijn die veronderstelling te staven — of hij op deze merkwaardige wijze, door ze te vertoonen hoe wonderbaarlijk mooi er kan worden gevlogen, bij zijn jongen den lust niet wilde opwekken het zelf te doen.

Sluiten