Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levensvreugden, voor zoover ik heb opgemerkt. Slechts dan, als we het dier van boven af beschouwen, het eens een oogenblik zielkundig bestudeeren, en bedenken hoe prachtig de natuur haar voorzorgen genomen heeft om hem alle ellende van een angstwekkend voorgevoel te besparen, kunnen wij ons zijn blijdschap begrijpen. In de eerste plaats mist hij het leed, dat wijzelf inwendig lijden, ook door ons medelijden met onze naasten. Tenminste drievierde van al ons leed is geestelijk, komt voort uit een overwerkt zenuwgestel of een overspannen verbeelding. Wanneer het alleen uit die werkelijke pijn bestond, die we in onze beenen, in onzen rug voelen, dan zouden wij ons geplaagd bestaan nog wel een poosje voort kunnen sleepen en een even flinken leeftijd bereiken als beren of eekhoorntjes. Want het dier bezit geen groote geestvermogens — niet genoeg in alle geval om daardoor zijn zorg meer dan te verdubbelen — en geen greintje verbedding om het hem lastig te maken. Uw vriend, die aan Christian-Science doet, zou weinig houvast aan hem hebben, zou hem even glad en moeilijk te vatten vinden als een kerkkoepel. Is hij ziek, dan beseft hij dit ook en gaat als een verstandig dier slapen; is hij gezond, dan heeft hij geen geloof van noode om hem van die waarheid te overtuigen. Hij heeft stellig

Sluiten